Բնագիտություն մաս 2

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ ի՞նչ ընդհանուր հատկություններ և հատկանիշներ կան: Բոլոր կենդանի օրգանիզմները կարող են աճել և զարգանալ:
 • Ինչո՞ւմն է շրջակա միջավայրի հետ կենդանի օրգանիզմների կապը: Բոլոր կենդանի օրգանիզմները գտնվում են մշտական փոխ­ազդեցության մեջ նրա հետ: 
 • Ի՞նչ է էկոլոգիան:
 • Միմյանց և շրջակա միջավայրի հետ կենդանի օրգանիզմների կապն ուսումնասիրող մարդը
 • Կարո՞ղ եք առաջարկել բույսերի կամ կենդանիների վրա միջա­վայրի պայմանների ազդեցության օրինակներ: ?

Կարդալ թեման․ մաս 2

Բնագիտություն 4/25/2022 – 4/29/2022

 • Ի՞նչ է կենսոլորտը, ի՞նչ ոլորտներ է ընդգրկում: ընդգրկում է ողջ ջրոլորտը, քարոլորտի վերին և մթնոլորտի ստորին շերտերը: 
 • Որո՞նք են կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչները: Բույսերն ու կենդանիներն։
 • Թվարկեք կենդանի օրգանիզմների թագավորությունները: Ո՞ր թա­գավորությունում է դասվում մարդը: Կենդանիների
 • Տարբեր նյութերի հետ կենդանի օրգանիզմների փոխազդեցության ի՞նչ օրինակներ գիտեք: ասենք սատկած նապաստակները առյուծի և գիշատիչների սնունդ են դառնում և փրկում գիշատիչ կենդանիներին սովից մեռնելու մտքից կամ նապաստակներն էլ ուտում են կենդանի մարմին ՝ խոտատեսակները։
 • Կենսոլորտում ի՞նչ գործառույթներ են իրականացնում կենդանի օրգանիզմները: Կենդանի օրգանիզմները միայնակ չեն կարող երկարատև գոյատևել, դրա համար նրանք փոխազդում են տարբեր մարմինների և նյութերի հետ:
 • Ուշադիր դիտարկեք տեղանքը, շրջակա միջավայրը: Ի՞նչ գիտեք այդ միջավայրի պայմանների մասին: Թվարկեք և նկարագրեք շրջապատի կենդանի օրգանիզմները, բույսերը և կենդանիները: Ի՞նչ գիտեք այդ օրգանիզմների մասին: ?
 • Բնապահպանական ի՞նչ խնդիրներ գիտեք: ?
Կարդալ թեման

Հնարամիտ Ջուլհակը 4/25/2022 – 4/26/2022

 1. Կարդա՛ Ղ․ Աղայանի «Հնարագետ ջուլհակը» պատմվածքի երկրորդ  մասը: ✅
 2. Կատարի՛ր պատմվածքի տակ գտնվող առաջադրանքներից 1-ինը, 2-րդը (միայն երկրորդ մասի)։
 3. Վերնագրի՛ր երկրորդ մասը: Քաղաքի ուրախություն
 4. Մտածի՛ր և գրի՛ր հարցեր երկրորդ մասի վերաբերյալ:

Ինչու՞ ջուլհակն իր հետ վերցրեց հավ և սխտոր։

Ձեր կարծիքով դերվիշը ճի՞շտ պահեց իրեն։

Ի՞նչ է ջուլհակը։

Թաագավորը լա՞վն էր, արժի իրեն ենթարկել քաղաքը, ինչու՞։

Մաթեմատիկա 4/25/2022 – 4/29/2022

Խառը թվերի համեմատումը

Եթե խառը թվերի ամբողջ մասերը տարբեր են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի ամբողջ մասն ավելի մեծ է։

Օրինակ՝

4𝟕𝟏𝟐<5𝟏𝟏𝟐, քանի որ 4<5

Եթե խառը թվերի ամբողջ մասերը նույնն են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի կոտորակային մասն ավելի մեծ է։

Օրինակ՝

4𝟕𝟏𝟐>4𝟏𝟏𝟐, քանի որ 4=4 և 𝟕𝟏𝟐>𝟏𝟏𝟐

Առաջադրանքներ

Համեմատեք կոտորակները

1730 < 713

15430 > 1512

121130 =121130

501522 > 50522

5930 < 1012

1813 <1827

131522 <1434

1930 < 71530

25730 > 2514

321130 > 32130

50525 < 501525

4925 > 414

856 > 827

13522> 14341

Խառը թիվը ներկայացրե՛ք անկանոն կոտորակի տեսքով․

1837=7𝑥18+37=1297

759=7𝑥9+59=689

1723=3𝑥17+23=533

1178=8𝑥11+78=958

213=2𝑥3+1=373

2534=4𝑥25+34=1034

32512=325𝑥2+12=6512

114=4𝑥1+14=54

Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի․

37518= 20 56

493= 1613

347= 4 67

60013=4623

192=912

2195=4345

88118=481718

254=614