Բնագիտություն

Քամու բնութագրիչները: Քամու բնութագրիչներից կարևոր են քա­մու ուղղությունը, արագությունը և ուժը: Այս բնութագրիչները մարդու կյանքի և տնտեսական գործունեության համար ունեն կարևոր նշանա­կություն: Անհիշելի ժամանակներից մարդը կարողացել է զանազան մի­ջոցներով, օրինակ՝ ծովի ալիքներով, ծածանվող դրոշակով, ծխնելույզ­ների ծխի շեղման չափով, որոշել քամու ուղղությունը, արագությունը և ուժը:
Օդերևութաբանական կայաններում տեղադրված հողմացույց կոչվող սարքով որոշում են քամու ուղղությունը և ուժը: Ընդունված է քամին կոչել հորիզոնի այն կողմի անունով, որտեղից փչում է: Օրինակ՝ եթե քամին փչում է հարավից, ապա անվանում են հա­րավային քամի:
Քամու ուղղությունը որոշելու համար օգտվում ենք հողմացույցի շար­ժական սլաքից, որը քամու ազդեցությամբ ազատ պտտվում է: Սլաքը սուր ծայրով միշտ ուղղված է լինում քամու դեմ, այսինքն՝ դեպի հորիզոնի այն կողմը, որտեղից քամին փչում է:

Քամու ուժը կախված է իր արագությունից:  Քամու ուժը չափում են բալերով՝ 0-ից մինչև 12 բալ: Անհողմ եղանա­կին քամու ուժը  0 բալ է, իսկ եթե քամու ուժը  12 բալ է, ապա փոթորիկ է, որի ընթացքում ծառերն արմատախիլ են լինում, պոկվում են շենքերի տանիքները և այլն:
Քամու արագությունը որոշում են հողմաչափ կոչվող սարքով:
Քամու ուժի օգտագործումը: Հա­զարամյակներ շարունակ քամու ուժը մարդն օգտագործել է տարբեր նպա­տակներով՝ նավարկել է առագաստանավերով, կառուցել հողմաղացներ:
Քամու ուժի օգտագործման առա­ջին՝ պարզագույն միջոցը եղել է առագաստը, որի օգնությամբ մարդը  հազա­րամյակներ շարունակ օվկիանոսում փո­խադրել է բեռներ ու մարդկանց:
Քամու ուժով են աշխատել նաև հողմաղացները, որտեղ հատուկ պատ­րաստված թիակների օգնությամբ քամին պտտել է քարը և աղացել հացահատիկը:
Քամու ուժի օգտագործման ժամանակակից ձևերից են հողմաէլեկտրակայանները, որոնց միջոցով արտադրում են էլեկտրաէներգիա:
Ժամանակակից հողմաէլեկտրակայաններն աշխատում են քամու ցանկացած ուղղության և ուժգնության պայմաններում:
Երկրագնդի վրա քամու էներգիան համարվում է անսպառ: Ուստի հող­մաէլեկտրակայանների միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը հա­մաշխարհային էներգետիկայի հեռանկարային ճյուղերից մեկն է:
Բացի այդ՝ հողմաէլեկտրակայանները չեն աղտոտում շրջակա միջավայրը և ավելի էժան ու արագ են կառուցվում:
Այսօր աշխարհի շատ երկրներում կան կառուցված բազմաթիվ հողմաէլեկտրակայաններ: Դրանք լայն տարածում ունեն հատկապես եվրո­պական երկրներում և ԱՄՆ-ում: Հայաստանում նույնպես կառուցվել են հողմաէլեկտրակայաններ:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ բնութագրիչներ ունի քամին: Քամու ուժը, արագությունը և ուղղությունը
 2. Ի՞նչ սարքով և ինչպե՞ս են որոշում քամու ուղղությունը: Հողմաչափ
 3. Ինչի՞ց է կախված քամու ուժը, ի՞նչ միավորով են չափում: քամու ուժը կախված է քամու արագությունից ՝ չափում են բալերով, 0-ից մինչև 12 բալ
 4. Ի՞նչ սարքով են չափում քամու արագությունը, ո՞րն է չափման միավորը: կմ/ժ, կմ/ր, կմ/վ և այլն
 5. Ի՞նչ նպատակներով է օգտագործվում քամու ուժը:Հիմնականում տարբեր, որից բավականին հնագույն տարբերակներից է առագաստները և հողմնաղացները, իսկ ժամանակակից են հողմնաէներգիակայանները։

Robin hood and his merry men

ROBIN HOOD AND HIS MERRY MEN
There are many legends and songs about Robin Hood. The legends say
that he and his three hundred men lived in Sherwood Forest, not far from the
town of Nottingham. His men dressed in green and were good at shooting
with bows and arrows.
Robin Hood and his merry men attacked and robbed the rich and
helped the poor as much as they could.
More than once the Sheriff of Nottingham tried to catch Robin and
his merry men, but he couldn’t. Robin always fooled his enemies.
Once Robin played a trick on one of the Sheriff’s men whom he met in
the forest. The man had orders to arrest Robin Hood. But he did not know
who he was talking to. “Help me to fi nd Robin,” he said to Robin Hood, “and I shall give you half the money that I’ll get for his head.” “All right,” said Robin, “let’s go to
Nottingham. We shall find Robin Hood there. I know him, and I’ll help you to catch him.” When they came to the town, Robin gave the man so much drink that he fell asleep. After that Robin walked off, and the man had to pay the bill.
Some time after, Robin and his friends came to Nottingham to take part in a shooting contest held there by the Sheriff. The prize, an arrow of gold, was for the best shot. Robin, who was dressed like a beggar, won the prize. The next evening as the Sheriff was going to bed, an arrow with a letter on it suddenly whistled through the open window of his bedroom. The Sheriff read, “Thank you for the golden arrow. It was a good prize for my shooting. Robin Hood.”

Complete the statements correctly.

Robin Hood and his merry men lived in the forest as Sherwood

Robin Hood and his merry men attacked the rich as poor as they could.

Once Robin Hood met one of the Sheriff’s men of Nottingham

When they came to the town they want to catch Robin hood.

What happened when…? Finish the sentences.

When one of the Sheriff’s men came to the forest they want to catch the Robin Hood and his marry men.

 1. When Robin came to the town with one of the Sheriff’s men
 2. When Robin walked off …
 3. When Robin and his merry men came to take part in a shooting
  contest…
 4. When the Sheriff was going to bed …

Things to think about.

 1. The Sheriff couldn’t catch Robin Hood as …
 2. The soldier didn’t know who he was talking to as …
 3. The Sheriff’s soldier had to pay the bill as …
 4. The Sheriff had to give the prize to Robin as …

Լեզվական նյութ՝ Հարցական նախադասություններ, հարցերի տեսակները: I learned ✅

Евгений Шарц «Сказка о потерянном времени»

Евгений Шарц «Сказка о потерянном времени»

Как надо жить, чтобы не терять времени?  нам только надо время чтобы делать все, если у тебя много работ то планируй твой день.

Что такое время для вас? ценность

Какие пословицы вы знаете, которые помогают правильно использовать время? У молодых время тянется, у стариков – бежит. Время как воробей: упустишь – не поймаешь.

Чему вас научила сказка? В чем главная идея сказки? что время надо использовать с осторожностью

Какие черты характера помогают добиться цели? Добрость, трудалюбность, дружелюбность и всегда с любовю.

Մայրենի․ իմ գրադարանը

 • ընդանուր կարդացել եմ 49 գիրք, սա 50-րդն է։
 • Բլոգիդ «Իմ գրադարանը» բաժնում կարդացածդ գրքի (գրքերի) մասին պատմելիս  անպայման նշի՛ր  բաժինը: ✅
 • Ի՞նչ գիրք ես կարդում(վերնագիրը, հեղինակի անունը): Քամին ուռիների մեջ, Քենեթ Գրեհեմ
 • Քեզ դուր եկած ամենահետաքրքիր հատվածը կամ արտահայտությունը: Դոդոշը փռվել էր փոշոտ ճամփի մեջտեղում ՝ ոտ ու ձոռը պարզած։
 • Առանձնացրո՛ւ հերոսներին, նկարագրի՛ր և բնութագրի՛ր նրանց: Խլուրդ – բարեհոգի, բավականին կարգպահ, ջրամուկ – շատախոս, կատակասեր և ընկերասեր, Դոդոշ – եսասեր, ամենասեր, ագահ, գորշուկ – ոչ այդքան հյուրասեր, բայց շատ բարի։
 • Գրի՛ր կարծիք կարդացածդ գրքի մասին: դերևս չեմ ավարտել, բայց շատ հետաքրքիր և ծիծաղելի գիրք է, 256 էջ, գրված է հունվարի 17-ին 1909թ, Անգլերենից թարգմանված հայերեն – Սոֆյա Սեֆերյան։ Իմանալ ավելին կամ պատվիրել այստեղ։
 • Կարդացածդ գիրքը ներկայացրո՛ւ  ռադիոնութի կամ տեսանյութի միջոցով:

Բնագիտություն

Մթնոլորտի տաքացումը: Երկիր մոլորակի լույսի և ջերմության հիմ­նական աղբյուրն Արեգակն է: Արեգակից ստացվող ջերմության շնորհիվ՝ սկզբից տաքանում է երկրագնդի մակերևույթը, և ապա՝ այդ ջերմությունը հաղորդվում է մթնոլորտին: Արեգակի ճառագայթներն ազատ անցնում են օդի միջով, և այն գրեթե չեն տաքացնում: Պատճառն այն է, որ օդն ապակու նման թափանցիկ է: Ե­թե տանը կամ դասարանում շոշափեք պատուհանից ներս ընկած ճառա­գայթների տակ գտնվող առարկաները` նստարանը, աթոռը, սեղանը, պա­յուսակը և այլն, ապա կզգաք, որ դրանք տաք են: Սակայն պատուհանի ա­պակին, որով անցնում են ճառագայթները, նույն պահին սառն է:

Երկրի մակերևույթից ինչքան բարձրանում ենք դեպի վեր, այնքան օ­դի ջերմաստիճանը նվազում է: Հայտնի է, որ ներքնոլորտի ստորին շերտե­րում յուրաքանչյուր 1 կմ բարձրանալիս օդի ջերմաստիճանը նվազում է միջինը 5-6 °C-ով: Օրինակ՝ եթե ծովի մակարդակին օդի ջերմաստիճանը +24 0C է, ապա ծովափին գտնվող 2 կմ բարձրությամբ լեռան գագաթին նույն պահին կլինի +14 0C (24 0C — 2 ■ 5 0C = 14 0C):

Օդի ջերմաստիճանի չափումը: Օդերևութաբանական կայանում օդի ջերմաստիճանը չափում են ստվերում՝ ջերմաչափով, որը տեղադրված է փայտից պատրաստված հատուկ տնակում: Տնակը տեղադրում են գետնից 2 մ բարձրության վրա, որպեսզի Երկրի մակերևույթին գտնվող առարկաների ջերմությունը չազդի ջերմաչափի ցուցմունքի վրա:
Օդի ջերմաստիճանը չափում են օրական 8 անգամ՝ 3 ժամը մեկ:
Օդի օրական միջին ջերմաստիճանը հաշ­վում են հետևյալ կերպ: Ենթադրենք՝ օրվա ըն­թացքում կատարված 8 չափումից ստացվել են հետևյալ արդյունքները՝ 00, -20, -40, +10, +40, +100, +50, +20C: Այս չափումներից առանձին-առանձին հաշվում ենք դրական ջերմաս­տիճանների գումարը՝ +22 0C, և բացասական ջերմաստիճանների գումարը՝ -6 0C, այնուհետև (22 — 6) տարբերությունը բաժանում չափումների թվին՝ 8-ի՝ (22 — 6) : 8 = +20C: Այսպիսով՝ այդ օրն օդի միջին ջերմաստիճանը +2 0C է:
Նույն ձևով հաշվում են ամսական և տարեկան միջին ջերմաստիճան­ները:
Օրվա ընթացքում օդի ամենացածր ջերմաստիճանն անամպ օրերին դիտվում է վաղ առավոտյան՝ արևածագից առաջ, իսկ ամենաբարձրը՝ կե­սօրից 2-3 ժամ հետո:
Մայրամուտից հետո Երկրի մակերևույթը, ամբողջ գիշեր ջերմություն չստանալով, սառում է: Արևածագից սկսած՝ օդը նորից տաքանում է, և ժամը 14-15-ին դիտվում է օդի ամենաբարձր ջերմաստիճանը: Պատճառն այն է, որ սկզբից տաքանում է Երկրի մակերևույթը, ինչից հետո նոր միայն՝ ջերմությունն աստիճանաբար հա­ղորդվում է մթնոլորտին, որը 2-3 ժամ ուշացու­մով է տաքանում:
Ջերմության բաշխումը Երկրի վրա: Երկ­րագնդի վրա Արեգակից ստացվող ջերմութ­յունը բաշխվում է խիստ անհավասարաչափ: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ աշխարհագրական տարբեր լայնություն­ներում Արեգակի ճառագայթները տարբեր անկ­յան տակ են ընկնում Երկրի մակերևույթի վրա:
Երկրագնդի ցածր լայնություններում, մաս­նավորապես՝ հասարակածի վրա, ճառագայթներն ընկնում են հիմնակա­նում ուղղահայաց, և այդ պատճառով այս լայնություններն ավելի շատ ջերմություն են ստանում:
Դեպի բարձր լայնություններն Արեգակի ճառագայթների կազմած անկյունը  Երկրի մակերևույթի հետ աստիճանաբար փոքրանում է, իսկ բևեռներում գրեթե շոշափում է: Ուստի այս լայնություններն Արեգակից ա­վելի քիչ ջերմություն են ստանում, և ցուրտ է լինում:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ինչո՞ւ օդն անմիջապես չի տաքանում Արեգակի ճառագայթներից:
 2. Որովհետև սկզբից պետք է ներքնոլորտը տաքանա, նոր օդը (մթնոլորտը)
 3. Ներքնոլորտում ըստ բարձրության ինչպե՞ս է փոխվում օդի ջեր­մաստիճանը:
 4. Երկրի մակերևույթից ինչքան բարձրանում ենք դեպի վեր, այնքան օ­դի ջերմաստիճանը նվազում է:
 5. Ինչո՞ւ երկրագնդի տարբեր լայնություններ տարբեր քանակությամբ ջերմություն են ստանում Արեգակից:
 6. Երկ­րագնդի վրա Արեգակից ստացվող ջերմութ­յունը բաշխվում է խիստ անհավասարաչափ։
 7. Երևանում օդի ջերմաստիճանը +250C է: Հաշվեք, թե նույն պահին օդի ջերմաստիճանը որքա՞ն կլինի Արագածի գագաթին, եթե վերջինս Երևանից բարձր է մոտ 3 կմ: ?

Русский Язык 3/13/2022

 1. Дочитать часть 3 рассказа
 2. *читала
 3. Ответить письменно на вопросы:
  • Почему Мише захотелось попасть в табакерку?
  • потому, что его удевил городок динь-динь
  • Что удивило мальчика, когда он её впервые увидел?
  • Динь-Диньский язык и конечно мальчики-колокольчики.
  • Чему научился Миша во время своего сказочного посещения городка Динь-Динь?
  • Что без дел и даже без уроков скучно, ну как без чтение и без уроков весело, да?
  • Зачем Одоевский создал своё произведение? Что автор хотел сказать читателям? В чем основной смысл рассказа?
  • Что учится обезятельна.
  • Что ты думаешь о мальчике? Охарактеризуй мальчика, используя прилагательные (например, добрый, воспитанный …)

прослушный, умныс, добрый, почепучка и дружелюбный.

Հաջորդական թվեր

1․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 242 է։ 

242 : 2 = 121

121 – 1= 120

121 + 1 = 122

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։ 

442:2=221

221-1=220

221 +1 = 222

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է։ 

106 – 1 = 105

106 + 1 = 107

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։ 

213 : 3 = 71

71 + 1 = 72

71 – 1= 70

5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը  219 է։ 

219 : 3 = 73

73 – 1 = 72

73 + 1 = 74

6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 135 է։ Գտեք այդ թվերը։ 

45,

43,

47

7․ Հաշվիր 15-ի պատիկ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը, որոնք պատիկ են նաև 10-ին։

30, 60, 90

8. Փորձի՛ր ինքդ կազմել նմանատիպ խնդիր

իմ կազմածը – Գտի՛ր այն չորս հաջորդական թվերը, որոնց գումարը  172 է։ 

172 ։ 4 = 43

43 + 1 = 44

43 – 1 = 42

44 + 42 = 86

86 x 2 = 172

Руский язык

 1. Составьте словосочетания:

детский -рисунок комната, пальто

детская – комната

детское пальто

золотой – ключ, золотое – кольцо, золотая – монета

горячая – вода, горячий – источник, гарячое – молоко

смелый – поступок, смелая – решение, смелая – мысль

2. Допишите предложения подходящими по смыслу сочетаниями слов.

(слова для справок: веселое зимное солнце, темная зимная ночь, высокое небо, мягкая снег, хитрая рыжая лисица, трескучий мороз, яркие зимние звезды, легкий серебристый иней, красивые узоры, робкая длинноухая зайчишка)

В лесу наступила весна. По деревьям постукивает дятел. С веток осыпается снежынки. Над лесом синеет плоды. На нем рассыпаны иней. Похрустывает старые ветки. Сквозь кусты пробирается бабочка. Через поляну мчится лосенок. Утром взойдет и заиграет над лесом пушистый медвежонок. На скатерти снегов охотники увидят старнных звериных следов.

Մաթեմատիկա 3/7/2022

Կոտորակներն ընդհանուր հայտարարի բերել

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի։

Օրինակ 

34 և 16

Կոտորակների ամենափոքր  ընդհանուր հայտարարը կլինի 12-ը։ Գտնում ենք լրացուցիչ արտադրիչները 

12:4=3

12:6=2

Բերում ենք ընդհանուր հայտարարի 

34=3∙312=912

16=1∙212=212

12  և 23= 7/6

712  և 94 = 17/6

73  և 1112 = 13/4

98 և 92 = 45 / 8

34 և 16 = 11/12

833 և 844 = 44/33

95 և 310 = 21/10

1621 և 635 = 686/735

3227 և 536 = 429/324

1590 և 1972 = 93/216

1635 և 1142 = 1057/1470

2956 և 928 = 329/392

35 , 1115և 2110 = 103/30

73 , 910և 1813 = 1801/390

16 , 1130և 11118 = 67/10

Տնային առաջադրանքներ 

1․ Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի

160 և 124 = 21/360

2318 և 1120 = 658/360

87 և 1413 = 202/91

124 և 328 = 50/336

32 և 56 = 14/6

34 և 176 = 43/12

136 և 143 = 41/6

112 և 58 = 34/48

14 և 56 = 13/12

97 և 314 =  147/98

178 և 36 =  63/24

718 և 512 = 87/ 108

16 և 815 =  63/90

83 և 712 = 117/36

148 և 1572 = 198/144

95 և 2425 = 99/57