Մաթեմատիկա 4/6/22

Թվաբանական օրենքներ  կոտորակների գումարման համար

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1 Օգտագործելով կոտորակների գումարման օրենքները՝ հաշվեքառավել հարմար եղանակով․ 

725+25+625 =  (7+10)/25+6/25=23/25 

932+74+1532 = 9+56)/32+15/32=80/32=5×16/2×16=5/2

1618+13+718 = (16+6+7)/18=29/18

1135+(167+335) = (80+3+11=)/35 94/35

7142+(136+2542) = (71+25+91)/42=187/42

1764+(916+3364) = 17/64+(36+33)/64=86/64=2×43/2×32=43/32

2. Ի՞նչ կոտորակներ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն․ որպեսզի ստացվի հավասարություն․

64/75-415=325+715

839+1113=35/13-6439

946/1815-633=255+1033

163/36-83=736+53

944+54=135/44-7144

1309/588-821=4528+521

3. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 4514դմ է, լայնությունը՝ 107դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է վերջինիս 865 մասով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի երկարությունը։ 4337/910 դմ

Դասարանական առաջադրանք

163

Գոյականներ

կաղնի,

գետ,

բուք,

ճշմարտություն,

Գայանե,

տուն,

կատու,

կաղամբ,

հեռուստացույց,

Հայաստան,

աղջիկ,

վարդ,

Վարդուհի,

լիճ,

ալիք,

հեծանիվ,

պատմություն,

մարտ,

մարտակառք,

կառապան,

թռչուն,

թռիչք,

գարուն,

արև

Ածականներ

Հայտնի,

մեծ,

կանաչ

, բարի,

տգեղ,

անտուն

, բարկացկոտ,

գունավոր,

խակ,

հետաքրքիր,

հզոր

, բարձր,

ալ,

պատմական,

հմուտ,

մարտական,

եռանիվ,

խիզախ

, բարի,

բարեկամական,

շքեղ,

գարնանային,

արևոտ,

երկար,

փշոտ:

164

Ա խումբ- ածականներ

Բ խումբ – բայեր

165

Կանաչ – ածական

կանաչում է – բայ

ուղիղ – ածական

ուղղիր – բայ

բարի – ածական

բարիացավ – բայ

գեղեցիկ – ածական

գեղեցկանում է- բայ

գոռոզ – ածական

գոռոզանում է – բայ

166

գոյականներ

ծաղիկ

ճամացույց

ջուր

սար

մարդ

երեխա

նավաստի

օձ

ամպ

ինքնաթիռ

առվակ

գարուն

թիթեռ

պահակ

նավակ

հատիկ

բայեր

վազել

թրթռալ

թիավարել

ջրել

գնալ

լողալ

վազվզել

սողալ

իջնել

բացվել

չխկչխկան

գոռգոռալ

բարձրանալ

պահել

ոսկեզօծել

Ածականներ

ջինջ,բուրավետ,մեծ,ջրոտ,ծաղկավետ, հրաշալի,մաքուր,ճկուն, սև,պայծառ,սպիտակ, գաղտնի, ոսկեզօծ, երկաթյա։