Субботник.

У нас часто леса гибнут от безжалостого обращения с ними. Люди безссознательню бросают спичку и от ее огня погибают большие участки леса. За посадками молодых деревьев следит лесовод. Он устанавливает места, которые пострадали от пожара, намечает, где надо расчистить лес, отводит участки для работы лесоводов, участвует в борбе с вредителями леса. Гусеницы иногда сьедают подрастающие побеги, объедают листья. Зайцы, мыши обгрызают корни молодых деревьев.Но есть у леса и друзья – птицы. Они прекрасные помощники лесоводов.

Գարնան հրաւերը

Գարնան հրաւէրը

Ձմրան վերջն էր: Օր մը արեւը բարձրացաւ վեր ու աւելի ջերմ շողաց: Արեւին ժպիտովն ալ ծնաւ գարունը:

-Ծառե~ր, ծաղիկնե՜ր, խոտե՜ր ու բոյսե՜ր, արթնցէ՜ք, արթնցէ՜ք, այս ինչքան քնացաք,- ըսաւ գարունը: Ես արդէն եկած եմ արթնցէ՜ք ու երկիրը զարդարեցէք կանաչով:

-Բարե՜ւ, քեզ, բարե՜ւ, սիրելի գարուն,- ըսին խոտերը եւ կանաչ դարձան:

-Բարե՜ւ, Բարե՜ւ,- ըսին ծաղիկներն ու ծառերը եւ սկսան աճիլ ու ծաղկիլ:

-Օ՜, այս ի՜նչ լաւ է, որ եկար, սիրելի՛ գարուն, մենք թմրած էինք,- ըսին մեղուները եւ տզտզալով դուրս ելան իրենց փեթակներէն:

Դուրսը տաք էր: Թռչունները կ’երգէին: Մարդիկ կ’աշխատէին դաշտերուն եւ այգիներուն մէջ: Ամէն տեղ ծաղիկ էր ու կանաչ:

Մեղուները թռան մօտակայ խնձորենիի մօտ եւ խնդրեցին.

-Խնձորենի՜, ծաղիկներդ բա՜ց, որ հիւթդ քաղենք. մենք կարօտցած ենք ծաղիկներուն:

-Ափսո՜ս, շա՜տ ափսոս, որ իմ ծաղկելու ժամանակը չէ, գացէք բալենիին քով:

Մեղուները թռան դէպի բալենին:

-Բարո՜վ եկաք, ժի՛ր մեղուներ սիրունիկնե՛ր,- ըսաւ բալենին,- բայց իմ ծաղիկները դեռ քնացած են, վաղը եկէք:

Միւս կողմէն մեղուներուն կանչեց նշենին, որ իր վարդագոյն ծաղիկները արդէն բացած էր եւ լեցուած էր քաղցր հիւթով:

Մեղուները ուրախ ուրախ թռան դէպի նշենին:

Բառեր

Շողալ.- փայլիլ, ճառագայթել:

Տզտզալ, տզզիւն.- բզզիւն (ճանճի, մեղուի, մժեղի):

Փեթակ.- մեղուատուն:

Այգի.- խաղողի կամ ընդհանրապէս պտղատու ծառեր տնկելու տեղ:

Բալ.- կեռասին թթուաշ (թթու) տեսակը, ծառը ՝բալենի:

Նշենի.- նուշի ծառ:

Հիւթ.- պտուղներէ քամուած հեղուկ:

Ժիր.- աշխոյժ, աշխատասէր:

Հարցումներ

1.) Տարուան ո՞ր ամիսը մենք կը հրաւիրենք Գարունը, եւ որ եղանակին վերջաւորութեան:

Գարնանը կը հրաւիիրենք Գարունը, իսկ ամրանը կը չամփիլ։

2.) Ինչո՞ւ համար եկաւ գարունը, ի՞նչ նպատակով:

Բնութեունը արդանցնելու համար

3.) ի՞նչ եղան խոտերը, ծաղիկներն ու ծառերը երբ գարունը տեսան:

ուրախացան և սկսեցին աճել ծախկել

4.) երբ տեսան գարունը Մեղուները ուրախացա՞ն, ի՞նչ ըրին:

Մեղուները շատ ուրախացան, տեսնելով նշենու հիւթեղ ծաղիկները։

5.) Մեղուները ի՞նչ խնդրեցին խնձորենիէն:

կը խնդրեին իրենց տալ հիւթեղ ծաղիկների հիւթը

6.) Վերջաւորութեան ո՞վ հրաւիրեց մեղուներուն եւ մեղուները ինչո՞ւ ուրախ էին:

Նշենին կը հրավիրեր մեղուներուն, նրան ուրախ եին, որովհետև շուտով մեղր էին պադրաստելու։

Բնագիտություն մաս 2

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ ի՞նչ ընդհանուր հատկություններ և հատկանիշներ կան: Բոլոր կենդանի օրգանիզմները կարող են աճել և զարգանալ:
 • Ինչո՞ւմն է շրջակա միջավայրի հետ կենդանի օրգանիզմների կապը: Բոլոր կենդանի օրգանիզմները գտնվում են մշտական փոխ­ազդեցության մեջ նրա հետ: 
 • Ի՞նչ է էկոլոգիան:
 • Միմյանց և շրջակա միջավայրի հետ կենդանի օրգանիզմների կապն ուսումնասիրող մարդը
 • Կարո՞ղ եք առաջարկել բույսերի կամ կենդանիների վրա միջա­վայրի պայմանների ազդեցության օրինակներ: ?

Կարդալ թեման․ մաս 2

Բնագիտություն 4/25/2022 – 4/29/2022

 • Ի՞նչ է կենսոլորտը, ի՞նչ ոլորտներ է ընդգրկում: ընդգրկում է ողջ ջրոլորտը, քարոլորտի վերին և մթնոլորտի ստորին շերտերը: 
 • Որո՞նք են կենսոլորտի հիմնական բաղադրիչները: Բույսերն ու կենդանիներն։
 • Թվարկեք կենդանի օրգանիզմների թագավորությունները: Ո՞ր թա­գավորությունում է դասվում մարդը: Կենդանիների
 • Տարբեր նյութերի հետ կենդանի օրգանիզմների փոխազդեցության ի՞նչ օրինակներ գիտեք: ասենք սատկած նապաստակները առյուծի և գիշատիչների սնունդ են դառնում և փրկում գիշատիչ կենդանիներին սովից մեռնելու մտքից կամ նապաստակներն էլ ուտում են կենդանի մարմին ՝ խոտատեսակները։
 • Կենսոլորտում ի՞նչ գործառույթներ են իրականացնում կենդանի օրգանիզմները: Կենդանի օրգանիզմները միայնակ չեն կարող երկարատև գոյատևել, դրա համար նրանք փոխազդում են տարբեր մարմինների և նյութերի հետ:
 • Ուշադիր դիտարկեք տեղանքը, շրջակա միջավայրը: Ի՞նչ գիտեք այդ միջավայրի պայմանների մասին: Թվարկեք և նկարագրեք շրջապատի կենդանի օրգանիզմները, բույսերը և կենդանիները: Ի՞նչ գիտեք այդ օրգանիզմների մասին: ?
 • Բնապահպանական ի՞նչ խնդիրներ գիտեք: ?
Կարդալ թեման

Հնարամիտ Ջուլհակը 4/25/2022 – 4/26/2022

 1. Կարդա՛ Ղ․ Աղայանի «Հնարագետ ջուլհակը» պատմվածքի երկրորդ  մասը: ✅
 2. Կատարի՛ր պատմվածքի տակ գտնվող առաջադրանքներից 1-ինը, 2-րդը (միայն երկրորդ մասի)։
 3. Վերնագրի՛ր երկրորդ մասը: Քաղաքի ուրախություն
 4. Մտածի՛ր և գրի՛ր հարցեր երկրորդ մասի վերաբերյալ:

Ինչու՞ ջուլհակն իր հետ վերցրեց հավ և սխտոր։

Ձեր կարծիքով դերվիշը ճի՞շտ պահեց իրեն։

Ի՞նչ է ջուլհակը։

Թաագավորը լա՞վն էր, արժի իրեն ենթարկել քաղաքը, ինչու՞։

Մաթեմատիկա 4/25/2022 – 4/29/2022

Խառը թվերի համեմատումը

Եթե խառը թվերի ամբողջ մասերը տարբեր են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի ամբողջ մասն ավելի մեծ է։

Օրինակ՝

4𝟕𝟏𝟐<5𝟏𝟏𝟐, քանի որ 4<5

Եթե խառը թվերի ամբողջ մասերը նույնն են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի կոտորակային մասն ավելի մեծ է։

Օրինակ՝

4𝟕𝟏𝟐>4𝟏𝟏𝟐, քանի որ 4=4 և 𝟕𝟏𝟐>𝟏𝟏𝟐

Առաջադրանքներ

Համեմատեք կոտորակները

1730 < 713

15430 > 1512

121130 =121130

501522 > 50522

5930 < 1012

1813 <1827

131522 <1434

1930 < 71530

25730 > 2514

321130 > 32130

50525 < 501525

4925 > 414

856 > 827

13522> 14341

Խառը թիվը ներկայացրե՛ք անկանոն կոտորակի տեսքով․

1837=7𝑥18+37=1297

759=7𝑥9+59=689

1723=3𝑥17+23=533

1178=8𝑥11+78=958

213=2𝑥3+1=373

2534=4𝑥25+34=1034

32512=325𝑥2+12=6512

114=4𝑥1+14=54

Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի․

37518= 20 56

493= 1613

347= 4 67

60013=4623

192=912

2195=4345

88118=481718

254=614

Руский язык. Виликан Эгоист 4/24/2022 – 4/25/2022

Как-то утром Великан лежал у себя в постели и вдруг услышал какую-то прелестную музыку. Она звучала так сладостно, что он подумал, не идут ли мимо замка королевские музыканты. Это была птичка-коноплянка, она запела у него под окном, но так давно он не слышал певчих птиц в своем саду, что это показалось ему прeкраснейшей музыкой в мире. Вскоре Град перестал 

плясать над головой у него, и Скверный Ветер прекратил свой рев, и сладкое благоухание донеслось к нему в открытое окно.

Թարս մարդիկ

Բոլորս գիտենք որ մարդիկ քայլում են հատակի վրա, իսկ ի՞նչ կլիներ եթե հատակը լիներ երկնքում։ Երկնքում ամպեր չկային, այդ թվում և անձրև։ մարդկանց աշանանքն էր պատրաստել օդապարիկներ , ավելի շուտ րենկիրապադօ1 հողից հող ճամփորդելու համար։ ձվածեղ պատրաստելիս ընդամենը ձուն նետում են դեպի վերև, որպեսզի հանկարծ մեր գլխներին ձու չընկնի: Երեխաները բակում խաղում էին, իսկ մեծահասակները իրենց գործով լուրջ զբաղված էին։ Սկզբից Օդադերձակները կարում են օդակտորը, օդամանստանի օդալցակայանից ուղարկվում են արկղներ մարաօդապար քաղաք, ապա օդապարանագործները պարան են գործում և զամբյուղ, իսկ միացաօդերը թռչում են Օդրոթ քաղաքի օդալցակայանը և արդեն հավաքում օդապարիկը։ Սկզբում զամբյուղից կապում են պարանները ապա ամրացնում օդակտորը, հետո տեղադրում գազով լի արկղիկը և օդապարիկը պատրաստ է։ Օդապարիկները ուղարկվում են օդապարակայան, ապա ամրեցնում են հատուկ համարներ ինչպես մեքենաներին և դրվում են վաճառքի։

մաս 2. ասեմ իմանաք

Ինը տարեկանից ավել երեխաները եթե ցանկանումմ են օդապարիկ վարել, պետք է մոտենալ օդագրանցում։ Սկզբից հարցնում են անուն-ազգանուն, ապա վերձնում են մարդու ձեռքը, թաթախում օդանաքի մեջ և տպում ձեռքը թղթին։ Թուղթը քառասուն վարկյանից, օդանաքի չորանալուց հետո ուղարկում են օդապարակայան, հետո ընտրում են օդապարիկ, գրանցում համարը, ապա վերձնում են սարք որը տեղադրվում է օդապարիկի նեսում, սարքի մեջ դնում են ձեռքի տպածը, իսկ այն վարելու համար հարկավոր է տիրոջ ձեռքը։ Ձեռքը դնում է սարքի վրա, հետո գազի արկղիկից կախվում է պարան, որը քաշելիս օդապարիկը կբարձրանա։ Հանցագործները հրաժարվում են գողանալ օդապարիկները, որովհետև ոչ ոք չի կարող վարել ուրիշի օդապարիկը ՝ սարքի հնարավորությամբ, երկրորդ այն որ ում թեկուզ հաջողվի այն վարել ինչ – որ ձևերով, օդապարակայանը արկղիկի մեջ եղադրված տեսախցիկի շնորհիվ ստուգում է տվյալենրը, եթե տերն է ուրեմն լավ է , եթե ուրիշ մեկը ՝ տանում են դատի, սուտի օդաստուգիչով։ Օդաստուգիչը կապում են մարդու մատից, և նա պատմում է եղածը, եթե ճիշտ է կանաչում է, եթե սխալ մարդու միտքը կարդում է, գրում էկրանններին և կարմիր լույսը առաջ տալիս, դրանից հետո մարդուն ըստ հանցանքի նետում են բանտ 56 տարով, մինչև իր սև օրը։

մաս 3. Մի քիչ պատմեմ

Ես գիտեմ, որ դուք ասում եք, որ օդապարիկը որ ծակվի կամ անորրակ լինի, ի՞նչ կլինի։

Գիտեք, առաջին մասում իմացաք, որ տեսախցիկ կա արկղիկի մեջ։ Օդապարիկով կարող եք բարձրանալ երեք կամ հինգ կիլոմետր բարձրություն գետնից հաշված, ասեմ, որ օդապարիկի վրա նշվում է թե քանի մետր եք բարձրացել (միայն օդաստանում)։ Երբ մարդիկ նկատում են, որ մետրերը բարձրից նվազում են սեղմում են կոճակին և օդահսկիչների մոտ շտապ զանգի ձայեր են լավում, հետո ճիշտ հինգ վարկյանից օդահսկիչները լինում են տեղում և ամեն ինչ շտկում։ Կա նախօրոք կրթություն։ Օդադպրոցներում Առաջին դասարաններում սովորում են տառեր ինչպես միշտ, երրորդ դասարանու երբ լիարշեք իմր թռչելու համարանում են տառերը և գրելը ու կարդալը, սովորում են օդապարիկների մասին, ճիշտ վարելու և օգտվելու մասին։ Փորձառուները օգտվում են ուսուցողական օդապարիկներից, որով հնարավոր է թռչել ընդամենը վեցից յոթ մետր, ապա հմուտանալով փոխում են օդապարիկները ավելի բարձ տռչելու համար։ Արդեն տաս տարեկանում կարող են վարել մեծ օդապարիկներ և կարող են գնել իրենց անձնականը, իսկ ուսումը ավարտելուց հետո եթե ստանում են լավ գնահատականներ, դպրոցը իրենց տասնամյակին անվճար նվիրում է օդապարիկ։ Այս քաղաքում լինում են դեպքեր, երբ ձյան փոխարեն նույձ է գալիս։ Նույձը մորիի և բանանի, ելակի և ապուխտի, կաթի և շոկոլադի համերի փաթիլներ են, ամեն մեկը իմ նշած համերից մեկն է։ Այսպես ասեմ, որ մարդիկ հենց այդպես չէն իմանում որ փաթիլը ինչ համի է, դրա համար երբ ագահները դույլով աթիլներ են վերձնում, փաթիլները հալչում են և հոտած մսի համ է գալիս, իսկ ինչպես ասում են լավին լավն է սպասում, այնպես խելացիներն ուղակի լեզուն պահում են ձյան տակ և վայլում համերը։

մաս 4․ Այն պահը․․․

Գիտեմ գիտ եմ , ամեն մարդու երազանքի քաղաքն է, բոլորը այս պատմությունը կարդալուց հետո երազում են հայտնվել այնտեղ, սակայն ոչ ոքին չի հաջողվել հայտնվել այդ արդար և խստաբարո քաղաքում, միայն հնարավոր է դիտել այն այնքան մինչև քնելը։ Ամեն մի տարվա եղանակին, կամ ամեն օր, տարբեր բաներ կտեսնես, մի օր կտեսնես, որ երեխաները ծառետնակ են պատրաստում, կամ մեծահասակները օդախաղի համար դաշտ են պատրաստում։ Օդախաղը հետաքրքիր խաղ է, որտեղ մարդիկ խմբերի են բաժանվում և վերձնում ռետինները։ Աջ կողմը կանաչ ռետինները, ձախը ՝ կարմիր։ Շարք են կազմում, ապա մեջտեղում նստում է ամեն խմբից մեկեդինը մարդ։ Սկզբում կանաչները ռետինը նետում են մեջտեղում նստած իրենց թմակցին և ասածվածք ասում մինչև իր ռետինը թմակցի ձեռքում է, տրվում է տաս վարկյան ասելու համար։ Մինչ նետելը երկու մեջտեղի կանգնածները հերթով ասում են թեման, օրինակ ՝ արջ, իսկ կանաչները պետք է արջի մասին ասածվածք ասեն, օրինակ ՝ արջը յոթ երգ գիտի յոթն էլ մեղրի մասին, կամ կարմիր թմակիցը ասում է ՝ կով, պետք է թմակիցներից մեկը կով բառով ասածվածք ասի ՝ կարմիր կովը կաշին չի փոխի և այլն և այլն։ Ինչքան ասածվածքը թեմային մոտիկ եղավ, մեջտեղում կանգնած թմակիցները ասում են քանի քայլ մոտենան , ով հասավ մեջտեղին նա հաղթում է և նստում մեջտեղում, իսկ խաղը նորից է սկսում։ Կամ մի օր տեսնում եք օդապատմիչը հեքիաթ է պատմում, կամ օդապարարը պար է սովորացնում օդային ու շատ այլ հետաքրքիր բաներ։ Մեկ էլ հանկարծ մի գորտ ցատկեց ջուրը և ամեն ինչ չացավ, դու մի ասա ես ուղակի նայում էի լճակի մեջ և ամեն ամեն ինչ թարս տեսանում և հորինում, բայց ես այն քաղաքում էի որոշ ժամով, ես չէի հասկանում, թե դա երա՞զ է թե ոչ, սակայն հրաշքին հավատալը ամոթ չէ։ Հավատացե՛ք, գուցե և դուք հայտնվեք այնտեղ իմ նման։

րենկիրապադօ – օդապարիկի թարս ձևը

Easter

ArmeniaEngland
in Armenia people love to
eat real eggs
In England love to eat
chocolate eggs
people love to play egg fight children love to play egg hunt
with traditional rule,
people coloring the eggs
kids love to eat chocolate bunnies,
because bunnies hiding the chocolate eggs (it was traditional rule).
people love to eat Easter rice and raisins , because rice are people who created Jesus and the raisins are the advices that Jesus gave.In England people love to eat hot cross buns (traditional cake).

Руский язык

11.04-15.04

Магия чисел: Имя Числительное

Магия чисел — практическая часть

А. Барто. Звонки

Я Володины отметки
Узнаю без дневника.
Если брат приходит с тройкой —
Раздаются три звонка.
Если вдруг у нас в квартире
Начинается трезвон –
Значит, пять или четыре
Получил сегодня он.
Если он приходит с двойкой,
Слышу я издалека:
Раздаются два коротких,
Нерешительных звонка!
Ну, а если единица –
Он тихонько в дверь стучится.

1. Сравни выделенные слова. На какие вопросы они отвечают? Найди числительные.

Что – сушесвительный

сколько – числительный

тройка – что

три – сколько

пять – сколко

четыре – сколько

двойка – что

два – сколько

2. Найди числительные

 • Три,
 • трое,
 • троюродный,
 • тройка,
 • тройник.
 • Пятак,
 • пятый,
 • пятиклассник,
 • пять.

3.  Число 4 символизирует 4 стороны Света: Север, Юг, Запад и Восток. Где еще в природе встречается это число? С чем у тебя ассоциируются числа 2, 3, 7?

4- стихи, времена года,

2 – число 2 является символом равновесия, солнце и луна, H2o

7 – успех

3 – богатство, 3 месяцов

4. Какие пословицы ты знаешь, где встречаются числа?

Два медведя в одной берлоге не улягутся.

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь

5. Разбери предложения. Найди знакомые части речи, поставь к ним вопрос, определи род и число и назови их.


Первый луч солнца разбудил девочку.

первый – который?, мужской род, числительное.

Разбудил – глагол, что делал?, мужской род

девочку- сушествительный, кому?, женский род
Солнце встает 365 раз в году.

Солнце – сушествительный, средний род, что?

365 – числительное, сколько?, мужской род.

6. Спиши и вставь пропущенные буквы (подбери проверочные слова, вспомни правило образования сложных слов, правило -жи, -ши). Выдели числительные.

Верблюд может долго не есть и не пить за счет  запасов жара в горбах. Взрослый верблюд весом в 630 килограммов может потерять в жару около 160 килограммов и не погибнуть. Правда, потом он сразу выпывает от 90 до 135 литров воды. Новорожденный верблюжонок полностью приспособлен к жизни в пустыне. Ходить он начинает через 7-8 часов после рождения. На второй день он уже не отстает от стада