Счястливый конец сказки . Мальчик у Христа на Елке

Вам показалось что мальчик умер, но нет, это просто был сон. Мальчик когда уснул, его разбудила девочка и отвела к ним домой. У них дома была большая, красивая елка – стол был накрыт разными пряностями. Потом прешли другие дети. Прозвучала веселая музыка, дети сели за стол наслодились сладостями и стали танцевать вокруг елки. Мальчику было тепло и уютно . Когда ноступил полночь ( 12 ч.) прешел Дед Мороз и принес подарки.

Дети обняли мальчика и сказали что он будет жить с ними.

Память о наших предках

Наше жизнь началась не сейчас, не сегодня она и закончется. . И каждый момент этой жизьний возможен только потому , что были столетия до него. Память о нашех предках составляет главное богатсво нашей души. Ведь для того чтобы мы сейчас жили и былы такими , какие мы есть , многие поколения людей создавали наше общества. Именно прошлые поколения создали нас теперешних, возвысили наши мысли и чувства до вершин человеческой мудрости. Потому мы всегда должны хранить в своей памяти след той человеческой красоты, тот огонь , который освещал жизнь ушедших , огонь , который они передали нам , а мы передадим нашим потомкам.

📌📝Հայոց լեզու 5 ․ Պատասխաններ📌📝

1.ավելցուկ , մնացուկ, թափոն , մնացորդ

Շիվ, ճյուղ , ոստ , շյուղ

Նկուղ , մառան, շտեմարան

Պարսավանք , անարգանք , նախատիք, հանդիմանություն,կշտամբանք

տարակուսանք, կասկած, երկմտություն

2. մի նոր աշակերտ կա մեր դասարանում

հիվանդին լավ նայիր, որ շուտ լավանա

տարվա վերջում մի անակնկալ էլ կար

մատանու ակը գլորվեց մինչև անծանոթի կոշիկն ու կան առավ։

3. միշտ – երբեք

անարատ – արատավոր

ոչնչացնել – ստեղծել

բացահայտ – գաղտնի

թույլ – ամուր

վերջին – առաջին

համաձայնել – մերժել

հանգստանալ – աշխատել

գտնել – կորցնել

աջ – ձախ

արթուն – քնած

հրաժարվել – ընդունել

4. սիրուն – տգեղ

լավ – վատ

մեծ – փոքր

ներքև – վերև

ուշադիր – անուշադիր

բարեկամ – անծանոթ

աղքատ – հարուստ

կուշտ – սոված

դիտավորյալ – պատահական

հիշել – մոռանալ

վառել – հանգցնել

դրական – բացասական

հրաժեշտ տալ – դիմավորել

հյուսել – քանդել

թույլատրել – արգելել

ընկնել – բարձրանալ

գումարել – հանել

թափթփել – մաքրել

պապանձվել – խոսքը կորցնել

գիշեր – ցերեկ

ելք – մուտք

ավարտել – սկսել

օգնել – խանգարել

արագացնել – դանդաղեցնել

MY HOUSE

Hi everyone I am Lily my Last name is Minasyan . I live in Armenia, Erevan in Mushavan 10th street. My house address is 17/1 . We have 6 rooms , first is my granny’s room , second is my sister’s and my room , third is kitchen, forth is living room , fifth is my parents room and bathroom . There is a toilet in bathroom, a sink , a shower and washing machine. Our kitchen furniture is all red and black. There is a tables, many shelfs , dishwasher machine , cup shelf , oven, sink, fridge, stove and microwave. Our Living room is big. We have a TV , 3 tables and gray big sofa. There is a bunk bed in my room, a book shelf , a shelf , two tables and an armchair . My parents furniture is all white. There is a bed, white closet and dressing table with mirror. My granny’s furniture is all pastel yellow and brown . There is a bed, closet , dressing table and sewing machine.

Քարտեզ, հատակագիծ մասշտաբ

ք

Երկրագնդի և նրա առանձին մասերի ուսումնասիրման բազմաթիվ եղանակներ կան:
Երկրի մակերևույթն ուսումնասիրում են նաև նկարով, օդալուսանկարով     (ինքնաթիռից     նկարված): Տիեզերքից արված լուսանկարներով, հատակագծերով ու քարտեզներով: Այս եղանակներն իրարից խիստ տարբերվում են: Ի տարբերություն մյուսների հատակագծերն ու քարտեզները ցույց են տալիս, թե տեղանքում ինչ օբյեկտներ կան, ինչպիսին է դրանց փոխադարձ դիրքը, որքան է հեռավորությունները միմյանցից և այլն:

Հատակագիծը տեղանքի փոքր հատվածի մանրամասն գծապատկերն է որոշակի մասշտաբով և պայմանական նշաններով:
Օրինակ,  ձեր բնակավայրի հատակագծում կարող եք գտնել ձեր դպրոցը, մշակութային կառույցները, մարզադպրոցները, փողոցը և տունը: Երևանում և ՀՀ շատ քաղաքների ավտոկանգառներում կան փոքրիկ շինություններ, որտեղ տեղադրված է տվալ քաղաքի հատակագիծը:
Սակայն մեծ տարածքները,  ամբողջ երկրագունդը, մայրցամաքները, հարթավայրերը կամ լեռնաշղթաները, մանրամասն պատկերել հնարավոր չէ: Այդ դեպքում պատկերում են միայն խոշոր և կարևոր օբյեկտները: Այդպիսի պատկերը քարտեզն է:
Քարտեզն ամբողջ երկրագնդի կամ նրա առանձին խոշոր մասերի փոքրացված և ընդհանրացված պատկերն է, որոշակի մասշտաբով և պայմանական նշաններով:
Պարզ է, որ հատակագծի կամ քարտեզի վրա տարածքներն իրենց իրական չափերով հնարավոր չէ պատկերել: Դրանք պատկերվում են փոքրացված չափերով, իսկ թե քանի անգամ է փոքրացված (տասը, հազար, միլիոն), ցույց է տալիս տվալ քարտեզի կամ հատակագծի մասշտաբը:
Այսպիսով, մասշտաբը ցույց է տալիս, թե հատակագծի կամ քարտեզի վրա պատկերված տարածքը քանի անգամ է փոքրացված իրական չափերից:
Եթե քարտեզի վրա գրված է 1:1 000 000, դա նշանակում է, որ այդ քարտեզի վրա պատկերված 1 սմ հեռավորությամբ երկու կետերի իրական հեռավորությունը 1000000 սմ (10 կմ) է:
Իսկ ինչպե՞ս կարող ենք օգտվելով քարտեզի մասշտաբից, հաշվել որևէ երկու կետերի հեռավորությունը: Չափում ենք քարտեզի կամ հատակագծի վրա այդ կետերի հեռավորությունը և այն բազմապատկում մասշտաբով:
Բոլոր հատակագծերն ու քարտեզներն ունեն ոչ միայն մասշտաբ, այլև հատուկ պայմանական նշաններ, որոնք օգտագործվում են ճահիճ, անտառ, ավազային անապատ, օգտակար հանածոյի հանքավայր, երկաթուղի, քաղաք և այլ օբյեկտներ պատկերելու համար: Պայմանական նշանները հանդիսանում են հատակագծերը և քարտեզները ընթերցելու, դրանց բովանդակությունը հասկանալու բանալին:
Հատակագծերի պայմանական նշանների տեսքը և ձևը հիշեցնում են պատկերվող առարկաները և դրանց բնորոշ գծերը:
Կան գծային պայմանական նշաններ, որոնցով պատկերում են գետերը, երկաթուղիները, սահմանները:

Հարցեր

  1. Ի՞նչ է քարտեզը:

Քարտեզն ամբողջ երկրագնդի կամ նրա առանձին խոշոր մասերի փոքրացված և ընդանրացված պատկերն է։

  1. Ի՞նչ է հատակագիծը:

Հտակագիծը ավելի փոքր տարածքի հստակեցված գծապատկերն է , որը արտահայտվում է մասշտաբով և պյմանական նշաններով։

  1. Ի՞նչ է ցույց տալիս մասշտաբը:

Տվյալ տարածքի փոքրացված չափերը։

Ուշ Նոյեմբեր

Այս պատմաությունը սկսում է ոչ թե << Լինում է ,չի լինում>>- ով , այլ Չի լինում , լինում է , որովհետև ամռանը , գարնանը կամ ձմռանը Աշնանային բոց չի լինում , իսկ Աշնանը լինում է , այսինքն Չի լինում , լինում է։ Անտառում աշուն էր։ Սկյուռիկը փչակում ընկուզեղեն և սնկեր էր պահում, իսկ փայտփորիկը ծառի վրա անցքեր էր անում կաղինները պահելու համար և չէր մոռանում խորը անել որպեսզի սկյուռներն ու արջերը կաղինները չգողանան։ Ոզնիները ջրքամված խնձորները գետնից հավաքում էին և տանում էին իրենց որջերը։ Տերևաթափ էր։ Ճնճղուկները մերկ ծառերի վրա թռչկոտում էին , իսկ որոշ թռչուններ չվում են։ Իսկ քամին երգում էր․

— Ձյ թե ձմեռ լիներ, անտառում կրակ չլիներ

Ամռան փեշից եմ քաշում

Բառերին եմ մերկացնում։

ծուքը խեղդի բոլորին

մեղդի այնտեղի սևերես աղվեսին,

խաքրի քշի գայլերին

ձանի մաքրի տաք օդին ։

Տմեռ ձմեռ այ ձմեռ , արի քշի ։

Դուք հաստատ տառասխալներ գտած կլինեք, բայց դրանք տառասխալներ չեն , այլ հանելուկ։ Փորձիր տառերի տեղերը փոխել և կտեսնես երգը։

Այսինքն

— Այ թե ձմեռ լիներ, անտառում կրակ չլիներ

Ձմռան փեշից եմ քաշում

Ծառերին եմ մերկացնում։

Բուքը խեղդի բոլորին

Խեղդի այնեղի սևերես աղվեսին,

Մաքրի քշի գայլերին

Տանի մաքրի տաք օդին ։

Ձմեռ ձմեռ այ ձմեռ , արի քշի ։

Քիչ քիչ ամպը գորշանում էր։ Կայծակը հանկարծ պատռեց երկինքը և կարծես երկնային պատերազմ լիներ նրա և արևի միջև։ Տերևները կարծես անձրև լինեին և պտտվում էին խելագարի նման, թվում էր՝ ծառերը պատից հազիվ են բռնվել, իսկ , քամին ձգում էր իրենց և հատիկ առ հատիկ պոկում տանում էր գժված տերևներին։ Երկինքը ճեղքվեց և երևացին արծաթագույն փաթիլները։ Մի քանի րոպե անց լսվեցին երեխաների ծիծաղ և հրճվանք ։ Բոլորը ձնակռիվ էին խաղում։ Ամեն երեք րոպեն պատին շրխկոցներ էին լսվում , դրանք ձնագնդերն էին ։ Մյուսները իրար հրմշտելով ձնեմարդ էին պատրաստում , բայց ձյան տակ թաց հողն ու խոնավ տերևները դեռ մնացել էին, դեռ Աշուն էր ու Աշուն։

Ուսումնական Աշուն․ Իմ գիրքը

Ողջույն, ես Լիլին եմ ։ Ես կարդում եմ Վախթանգ Անանյանի << Հովազաձորի Գերիները >> գիրքը։ Գիրքը պարունակում է 574 էջ։ Գիրքը պիոներների մասին է, ովքեր խոր Աշնանն գնում են հովազաձոր , հետո փակված մնում Հովազաձորի այրերում , վատ եղանակի կամ ձնոտ եղանակի պատճառով ։ Նրանց ուտելիքը ճնճղուկներն էին, Մոշահավերը և կաքավները և որպես ջուր ձյույնն են հալացնում և խմում։ Գրքի գլխավոր հերոսը ՝ Աշոտը միշտ ոգևորում էր խմբին , որպեսզի ձյունը ձորից ցած նետեն և ճանապարհ բացեն դեպի գյուղ։

See the source image