📌📝Հայոց լեզու 5 ․ Պատասխաններ📌📝

1.ավելցուկ , մնացուկ, թափոն , մնացորդ

Շիվ, ճյուղ , ոստ , շյուղ

Նկուղ , մառան, շտեմարան

Պարսավանք , անարգանք , նախատիք, հանդիմանություն,կշտամբանք

տարակուսանք, կասկած, երկմտություն

2. մի նոր աշակերտ կա մեր դասարանում

հիվանդին լավ նայիր, որ շուտ լավանա

տարվա վերջում մի անակնկալ էլ կար

մատանու ակը գլորվեց մինչև անծանոթի կոշիկն ու կան առավ։

3. միշտ – երբեք

անարատ – արատավոր

ոչնչացնել – ստեղծել

բացահայտ – գաղտնի

թույլ – ամուր

վերջին – առաջին

համաձայնել – մերժել

հանգստանալ – աշխատել

գտնել – կորցնել

աջ – ձախ

արթուն – քնած

հրաժարվել – ընդունել

4. սիրուն – տգեղ

լավ – վատ

մեծ – փոքր

ներքև – վերև

ուշադիր – անուշադիր

բարեկամ – անծանոթ

աղքատ – հարուստ

կուշտ – սոված

դիտավորյալ – պատահական

հիշել – մոռանալ

վառել – հանգցնել

դրական – բացասական

հրաժեշտ տալ – դիմավորել

հյուսել – քանդել

թույլատրել – արգելել

ընկնել – բարձրանալ

գումարել – հանել

թափթփել – մաքրել

պապանձվել – խոսքը կորցնել

գիշեր – ցերեկ

ելք – մուտք

ավարտել – սկսել

օգնել – խանգարել

արագացնել – դանդաղեցնել

MY HOUSE

Hi everyone I am Lily my Last name is Minasyan . I live in Armenia, Erevan in Mushavan 10th street. My house address is 17/1 . We have 6 rooms , first is my granny’s room , second is my sister’s and my room , third is kitchen, forth is living room , fifth is my parents room and bathroom . There is a toilet in bathroom, a sink , a shower and washing machine. Our kitchen furniture is all red and black. There is a tables, many shelfs , dishwasher machine , cup shelf , oven, sink, fridge, stove and microwave. Our Living room is big. We have a TV , 3 tables and gray big sofa. There is a bunk bed in my room, a book shelf , a shelf , two tables and an armchair . My parents furniture is all white. There is a bed, white closet and dressing table with mirror. My granny’s furniture is all pastel yellow and brown . There is a bed, closet , dressing table and sewing machine.