📝Հայոց լեզու 5️⃣ պատասխաններ 📝

վրժ 77

Մորաքույր, դարպասապահ, ժամացույց, ջրաման, գաղտնապահ, նավավար, ծաղկաթերթ, արագավազ, ամենամեծ, պոչատ, անուշահամ, քարաշեն, բժշկուհի, բալենի։

վրժ 78

Բարեսիրտ, անխիղճ, բարձրաձայն, մշտաժպիտ, գանձարան, կապտաչյա, արքայորդի, Հունաստան, քուռակ, ծաղկազարդ, քաղաքաբնակ, Հայաստան

վրժ 79

արագընթաց, կենաց, վեպագիր, բառարանագիր, արտասհամանցի, բնագիտություն։

վրժ 80

հակ ( հակառակ ) + ա + նիշ

Բանջար (բանջարեղեն) + անոց

աշակերտ – չի բաժանվում

աշակերտ + ական

Տարր ( տարի) + ական

գլխ (գլուխ) + ավոր

կարմիր – չի բաժանվում

դաշտ + ա + մուկ

հյուր – չի բաժանվում

հարստ (հարուստ) + ություն

կեր + առատ

վտանգ – չի բաժանվում

վրժ 81

<< Ա >> խմբի բառերը պարզ բառեր են։

Իսկ <<Բ>> խմբի բառերը բարդ են և կազմված են (ա) հոդով և ածանցով։

մաթեմատիկա

Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերես և ծավալ

Փաթեթ 2

1․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 2 սմ, 9 սմ,  11 սմ։

2․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 5 դմ, 7 դմ,  8 դմ։

3․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 6 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

4․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝ 13 սմ, 15 սմ,  10 սմ։

5․Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ,  12 սմ, 10 սմ։

6․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝         

 3 դմ,  20 սմ, 10 սմ։

7․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

11 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

8․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

15 սմ, 16 սմ, 17սմ։

9․ Հաշվեք ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսն ու ծավալը, եթե նրա չափումներն են՝

10 սմ, 12 սմ, 14 սմ։

10․ Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ խնդիրներ։

Բնագիտություն

Հարցեր

1.Ի՞նչ շերտերից են կազմված Երկիրը:

Երկրակեղև

միջնապատյան

Արտաքին միջուկ

Ներքին միջուկ

2. Ի՞նչ է քարոլորտը:

երկրակեղևի ներքին շերտերից մեկը,պինդ միասնական թաղանթը։
3. Ինչպիսի՞ կարծր ապարներ կան:

քար , փայտածուխ, քարաղ

🏫My school📖

Hi , its me Lily. My school name is Mkhitar Sebastatsi Education. Our education has many schools , first is North , second is South , third is West and East. My school is North school. We have a big yard, when its 12 half o’clock we go to play in yard. We have a cute dog. Her name is Aty. She has 8 puppies. In enter of school we have unknown statue and it made with yellow colored metal. We have a big Ground floor and we name it Art-ասահման։ Here is my big school.

🧚‍♀️🧚‍♀️Волшебная палочка Мисс Анны🧚‍♂️🧚‍♂️

В один прекрасный день ученики были полностью подготовлены к уроком. На уроке дети отвечяли правильно, без ошибок. Так что же произошло? Оказывается у мисс Анны были невидимые ангельские крылья , а в руках – волшебная палочка. Она этой волшебной палочкой дотронулась до всех учеников в классе.

О когда однажды дети пришли в школу достали вещи из рюкзака положили на парты и вещи стали очень крошечными. Никто не мог понять из – чего это праизашло. А оказывается это наша фея мисс Анна разыграла шутку на 1 – ое апреля.

Մաթեմատիկա

Խորանարդի մակերևույթի մակերես

Խորանարդի մակերևույթի մակերեսը նրա 6 նիստերի մակերեսների գումարն է։ Քանի որ խորանարդի 6 նիստերը իրար հավասար քառակուսիներ են, ուրեմն, խորանարդի մակերևույթի մակերեսը հաշվելու համար պետք է գտնել 1 քառակուսու մակերեսը և արդյունքը բազմապատկել 6-ով։

Օրինակ՝ Հաշվեք  8 սմ կող ունեցող  խորանադի մակերևույթի մակերեսը։

Խնդիրը լուծելու համար նախ վերհիշենք, որ խորանարդի մակերևությի մակերեսը նրա 6 իրար հավասար նիստերի(քառակուսիների) գումարն է։ Հաշվենք 8 սմ կողմով 1 քառակուսու մակերսը և արդյունքը բազմապատկեն 6-ով(քանի որ 6 նիստերը իրար հավասար են)։

8*8=64 (սմ քառ․)

64*6=384(սմ քառ․)

Paint-ով գծեք խորանարդ․

Առաջադրանքներ

 1. Հաշվեք  12 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V = 12x12x12= 1728 սմ 3

S = ( 12 x 12) x 6 = 684 սմ 2

 1. Հաշվեք  14 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V = 14 x 14 x 14 = 2744 դմ 3

S = (14 x 14) x 6 = 1176 դմ 2

 1. Հաշվեք  19 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V = 19 x 19 x 19 = 4959

S = ( 19 x 19 ) x 6 = 1566

 1. Հաշվեք  15 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V = 15 x 15 x15 = 3360

S = ( 15 x 15) x 6 = 1343

 1. Հաշվեք  4 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V = 4 x 4 x 4 = 64

S= (4×4)x 6 = 96

 1. Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V = 21 x 21 x 21 = 9261

S = (21 x 21) x 6 = 2646

 1. Հաշվեք  11 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V = 11 x 11 x 11= 1331

S = ( 11 x 11) x 6 = 226

 1. Հաշվեք  14 մմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

V = 14 x 14 x 14 = 2744

S = (14×14 ) x 6 = 1176

 1. Հաշվեք  21 սմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մ ակերևույթի մակերեսը։

V =21 x 21  21 = 9261

S = (21×21)x6 = 2646

 1. Հաշվեք  1 դմ կող ունեցող  խորանադի ծավալն ու մակերևույթի մակերեսը։

6

📖📝Դասարանում 📖📝

Առ․ 73

Մատի վրա խաղացնել – Շփոթեցնել

Սիրտը դող ընկավ – Վախեցավ

Մազերը բիզ-բիզ կանգնել – Զարմանալ

Մի մատ – Փոքր

Ձեռ ու ոտից ընկած – Հոգնած

Առ․ 75

Սիրտ տալ – մխիթարել

Հոգին առնել – մահանալ

Արևը խավարել – անհաջողություն

Գլուխը կորցնել – երես առնել

բանավոր մաթեմատիկա

 1. Ամենամեծ միանիշ թվին քանի՞ անգամ պետք է գումարել ամենամեծ երկնիշ թիվը, որպեսզի ստացվի ամենամեծ եռանիշ թիվը:

99 x 10 = 990

990 + 9 = 999

 • 37 թվին ձախից կցագրել են 3 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ թիվը:
  • 300-ով
 • Եռանիշ թվի տասնյակների կարգում գրված է 0 թվանանը: Գտե’ք այդ թիվը, եթե այն բաժանվում է 9-ի և գրառումը ավարտվում է  9 թվանշանով:

909

 1. Տրված  32 թվին աջից կցագրել  5, ձախից՝  3, ստացված թիվը  կրկնապատկել։  Ինչ թիվ է ստացվել ։
 2. 3325 x 2 = 6650

5․ 90 թվին աջից կցագրել 0, ձախից 8, ստացված թվից հանել  տրված  թիվը։ Ինչ թիվ է ստացվել ։

8900 – 90 = 8810

 1. Կազմել  եռանիշ թիվ, որը վերջանում է 5-ով, տասնավորը երկուսին բազմապատիկ թիվ է, իսկ հարյուրավորը 3-ին բազմապատիկ թիվ, քանի այդպիսի եռանիշ թիվ կա։

12

325, 345, 365 , 385

625, 645 , 665 , 685

925, 945 , 965 , 985

 1. Միևնույն կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ  շարժվեցին երկու հեծանվորդ: Շարժվելուց որորշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 4կմ, իսկ երկրորդը առաջինից  2 անգամ ավել : Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը: Ո՞ր հեծանվորդ էր ավելի արագ ընթանում:

4×2=8

hեռավորությունը ՝ 4 կմ

ավելի արագ էր ընթանում երկրորդ հեծանվորդը։

 1. Միևնույն կետից հակադիր ուղղությամբ շարժվեցին երկու հետիոտն: Շարժվելուց որորշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 340մ, որը երկրորդի անցածից  30մ-ով ավելի էր: Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը:

340 – 30 = 310

310 + 340 = 650

 1. Երկու տարբեր կետից իրար ընդառաջ վազեցին երկու ընկեր:  Երբ նրանք հանդիպեցին, պարզվեց, որ նրանցից մեկն անցել է 240մ ճանապարհ, իսկ մյուսը առաջինից  3 անգամ  քիչ: Որքա՞ն էր այդ կետերի հեռավորությունը:

240 : 3 = 80

240 + 80 = 320

 1. Հեծանվորդը I  քաղաքից   II  քաղաք գնում էր  16կմ/ժ արագությամբ և տեղ հասավ 3ժ հետո: Վերադարձին նա նույն ճանապարհը անցավ  4 ժամում Վերադարձին ին՞չ  արագությամբ էր շարժվում հեծանվորդը։

16 x 3 = 48

48 : 4 = 12

 1. 500 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու գնացք: Գնացքներից մեկի արագությունը 45կմ/ժ էր: Որքան էր երկրորդ գնացքի արագությունը, եթե հանդիպումը տեղի ունեցավ  5 ժ հետո:

45 x 5 = 225

500 – 225 = 275

275 : 5 = 55

📝📖📌Մեսրոպ Մաշտոց ․ Պատասխաններ📝📖📌

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ. ՀԱՅՈՑ ԳՐԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՂԸ

Երբևէ մտածել եք հայոց գրերի գեղեցկության և կատարելիության մասին։ Եկեք ևս մեկ անգամ խոսենք հայոց այբուբենի ստեղծող՝ լեզվաբան, աստվածաբան և վարդապետ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին, ում դերը հայ ազգային ինքնության պահպանման գործում հնարավոր չէ գերագնահատել։

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ։ԿՅԱՆՔԸ

Հայտնի է, որ Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է 361 կամ 362 թվականին։ Նրա աշակերտ Կորյունը նշում է, որ Մաշտոցը լավ կրթություն է ստացել և տիրապետում էր հունարեն, պարսկերեն, ասորերեն և վրացերեն լեզուներին։

Այն օրերին, չնայած նրան, որ Հայաստանն առաջին էր ընդունել քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, ժողովուրդը չէր կարողանում ընթերցել օտար լեզվով գրված Աստվածաշունչը և հասկանալ քրիստոնեության գաղափարները։ Վարդապետները ընթերցում էին հունարեն Աստվածաչունչը և բանավոր ներկայացնում ժողովրդին, քանի որ չկային հայերեն տառեր։

4-րդ դարի վերջում Հայաստանը հայտնվել էր ծանր իրավիճակում։ 387 թվականին հայկական պետությունն առաջին անգամ բաժանվել էր Բյուզանդական կայսրության և Սասանյան Պարսկաստանի միջև։

Երկիրը՝ բաժանվելով երկու մասի, կորցրեց իր անկախությունը, ազգային, քաղաքական ու կրոնական միասնությունը, ինչը կարող էր հանգեցնել հայ ազգի միաձուլմանը զավթիչներին։

ՀԱՅ ԳՐԵՐԻ ԳՅՈՒՏԸ

Երկրի և հայ ազգի համար ստեղծված տվյալ դժվարին իրավիճակում հայ գրերի գյուտը դարձել էր այն միակ ելքը, որը կօգներ պահպանել երկու մասի բաժանված և օտար տիրապետության տակ գտնվող ժողովրդի ինքնությունը և մշակութային ու կրոնական միասնությունը։ Այս պայմաններում է, որ Մեսրոպ Մաշտոցը նախաձեռնում է հայ գրերի ստեղծումը։

405 թվականին Մաշտոցը ստեղծում է հայոց գրերը, որոնք կատարելապես համապատասխանում էին հայոց լեզվի հնչունային համակարգին։ Մեսրոպյան այբուբենն ունեև 36 տառ, որոնց հետագայում ավելացվեցին ևս երեքը։

ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գրերի ստեղծումից հետո Մեսրոպ Մաշտոցը և ՍահակՊարթևն իրենց աշակերտների հետ միասին սկսել են Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Կարժ ժամանակում Սուրբ գիրքը թարգմանվել է հայերեն։

Ահա հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը.

<<Ճանաչել իմաստությունը և խրատը, իմանալ հանճարի խոսքը>>։

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեսրոպ Մաշտոցը մահացել է 440 թվականին։ Մաշտոցի մահից հետո նրա մարմինը տեղափոխում են Օշական (գյուղ Արագածոտնի մարզում, Քասաղ գետի ափին), որտեղ երեք տարի ամց հազրապետ Վահան Ամատունին մատուռ է կառուցում Մաշտոցի շիրիմի վրա։

Մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկը՝ Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտան, նույնպես կրում է մեծ հայիանունը։ Այս փողոցը տանում է դեպի Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան՝ հին ձեռագրերի և փաստաթղթերի պահպանման և ուսումնասիրման կենտրոն։ Շենքի դիմաց կանգնեցված է Մաշտոցի արձանը՝ նրա աշակերտ Կորյունի հետ։

Հայաստանում կա նաև հայոց այբուբենին նվիրված համալիր, որը գտնվում է Արագածոտնի մարզում՝ Արտաշավան գյուղի մոտակայքում։ Այստեղ կանգնեցված են հայկական այբուբենի 39 տառերի քարե արձանները։ Համալիրը կառուցվել է 2005 թվականին՝ հայկական այբուբենի ստեղծման 1600-ամյակի առթիվ։

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Մեսրոպ Մաշտոցը հայ ազգային հերոս է և մեծ վարդապետ, որի առաքելությունը հայերի որպես ազգի պահպանությունն էր։

Գրող Ավետիք Իսահակյանը այսպես է ասել Մաշտոցի մասին. <<Մեսրոպ Մաշտոցի ստեղծած տառերը փրկեցին հայոց լեզուն և մշակույթը>>։

Իր պատմության ընթացքում հայ ազգը շատ է պայքարել իր ինքնությունը, լեզուն և կրոնը պահպանելու համար։ Մաշտոցի գյուտն այթսօր էլ ծառայում է այդ մեծ նպատակին։

Առաջադրանք

 • Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ հայոց գրերի ստեղծումը։
  • Հայոց գրերի ստեղծումը օգնեց պահպանել երկու մասի բաժանված և օտար տիրապետության տակ գտնվող ժողովրդի ինքնությունը։
 • Որտե՞ղ է գտնվում Մաշտոցի գերեզմանը։
  • Արագածոտնի մարզում , Օշական գյուղում, Քասախ գետի ափին։
 • Մեսրոպ Մաշտոցի անունը կրող ի՞նչ վայրեր կան Երևանում։

Մեսրոպ Մաշրոցի պողոտա , Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարան

Ինձ համար ամենաթանկ բանը ․․․

Ինձ համար թանկ է տիեզերքը, ընդհանրապես նրա գոյությունը, որովհետև եթե այն գոյություն չունենար , երկիր մոլորակը չէր լինի, այլ սարքերի և տիեզերանավերի մասին չէինք իմանա, չէինք իմանա նաև հորինված էակներ <<այլմոլորակակայիների>> մասին ։ Չէին լինի նաև մարդիկ և իհարկե կյանքը աշխարհի վրա չէր լինի ։ Նշանակում է առանց տիեզերքի ոչինչ չկա։