📝Հայոց լեզու 5️⃣ պատասխաններ 📝

վրժ 77

Մորաքույր, դարպասապահ, ժամացույց, ջրաման, գաղտնապահ, նավավար, ծաղկաթերթ, արագավազ, ամենամեծ, պոչատ, անուշահամ, քարաշեն, բժշկուհի, բալենի։

վրժ 78

Բարեսիրտ, անխիղճ, բարձրաձայն, մշտաժպիտ, գանձարան, կապտաչյա, արքայորդի, Հունաստան, քուռակ, ծաղկազարդ, քաղաքաբնակ, Հայաստան

վրժ 79

արագընթաց, կենաց, վեպագիր, բառարանագիր, արտասհամանցի, բնագիտություն։

վրժ 80

հակ ( հակառակ ) + ա + նիշ

Բանջար (բանջարեղեն) + անոց

աշակերտ – չի բաժանվում

աշակերտ + ական

Տարր ( տարի) + ական

գլխ (գլուխ) + ավոր

կարմիր – չի բաժանվում

դաշտ + ա + մուկ

հյուր – չի բաժանվում

հարստ (հարուստ) + ություն

կեր + առատ

վտանգ – չի բաժանվում

վրժ 81

<< Ա >> խմբի բառերը պարզ բառեր են։

Իսկ <<Բ>> խմբի բառերը բարդ են և կազմված են (ա) հոդով և ածանցով։