Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ․ 

1)

5 դեցիմետր 30 սանտիմետրը արտահայտիր սանտիմետրերով: 80

3 կմ4 մ2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով: 342

4 տ 3ց 5 կգ –ը արտահայտիր կլիլոգրամներով: 4a505

6 ժ 36 րոպեն արտահայտիր րոպեներով: 2520

9 ր 20 վ արտահայտիր վայկյաններով: 1200

Քանի՞ ժամ է 5օր 6ժամը։ 720

2) Քանի՞ անգամ է 50 գրամը փոքր 1 տոննայից։ 20 

3) Հաշվե՛ք․

8 մ 3 սմ 1 մմ + 20 սմ 9 մմ=8մ 23սմ 10մմ

1 կմ 300 մ + 8 կմ 4 մ 30 սմ= 9կմ 304մ+30սմ

1 տ 3 ց 4 կգ + 10 տ 30 կգ=11տ 334կգ

8 ց 39 կգ + 1 տ 9 ց 70 կգ=27ց 109կգ

3 ժ 20 ր 30 վ + 50 ր 30 վ=251ր

4) Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի ճիշտ

անհավասարություն (տարբերակները շատ են, գրի՛ր մեկը)։

10ց 640կգ < 10ց 540կգ

3տ 20կգ < 3տ500 կգ

8 տ 5 50 կգ > 8 տ 7 ց

20 դմ 2 սմ > 20 դմ 2 մմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s