Առաջին և երկրորդ կանգառներ

Պատկերի անվանումը = ուղանկյուն

Երկարություն – 15sm

Լայնություն – 10 sm

Պարագիծ – 15×2+10×2=50sm

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով – 500mm

Մակերես – 10×15=15sm

Պատկերի անվանումը – Եռանկյուն

Կողմերը- 3 կողմ

Պարագիծ – 27 սմ

Պարագիծը արտահայտված մմ-ով – 270մմ