Բնագիտություն

Հարցեր և առաջադրանքներ
1. Ի՞նչ է հարթավայրը: Հարթավայրը հարթ դաշտանման տեղ է , որտեղ կան գոմեր կամ փոքր գյուղեր։
2. Ի՞նչ է բլուրը: Բլուրը հարթ կլորիկ սարանման առարկա է։ Հաճախ բնակություններ էն լինում բլրի վրա։
3. Ի՞նչ է լեռը և ինչո՞վ է տարբերվում բլրից: Լեռը սըրագագաթ է իսկ բլուրը կլորագագաթ։
4. Ի՞նչ մասեր ունեն բլուրը և լեռը: Լեռները ունենում են ձնոտ մասեր, իսկ բլուրները կանաչ կամ չոր մասեր։
5. Ինչո՞վ են զբաղվում մարդիկ հարթավայրերում և լեռներում: Պատմիր ձեր բնակավայրում ապրող մարդկանց զբաղմունքների մասին: Ես ապրում եմ Մուշավան գյուղում։ Այնտեղ շատ անասնապահեր կան , բայց միայն Մուշավանի ամենածայրի մարդիք։ Մենք երեխեքով ամեն ամեն անգամ մեր նեղ փողոցում , ժամը վեցին դուրս ենք գալիս խաղալու, առանց խուսափելու ավտոմեքենաներից։ մեր մոտից երևումեն փոքր բլուրներ, որտեղ արախում են ոչխարներն, ձիերն ու կովերը։ Երբ սկսում էին մոծակները գլխավերևումս ֆռֆռալ, այդ ժամանակ կովերին ներս են մցնում , որպեսզի մոծակները չշատանան՝ չկծեն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s