մաթեմ

Ուղիղ, հատված  և ճառագայթ

Դասարանական առաջադրանքներ

Բանավոր քննարկվող հարցեր (այս պահին քո համակարգչում բացում ես Paint ծրագիրը)

1․Ին՞չ է նշանակում «երկրաչափություն» բառը։  երկիր և չափում

2․Ին՞չ է կետը։ կետը փոքր մի բան է , բայց մեջը այնքան մասնիկներ կան։

3․ Ին՞չ տառերով ենք նշանակում կետերը։  ABCD

4․ Ին՞չ է հատվածը։ Հատվածը այն է , որ այդ գծիկը ոչ մի տեղ չունի գնալու , այսինքն մի արանքում լրված է ։

5․ Ին՞չ է ճառագայթը։ Ճառագայթը այն է , որ մի անցքից դուրս է գալիս և անվերջ գնում, այսինքն մի կողմ ունի անվերջ գնալու

6․ Ին՞չ է ուղիղը։ Ուղիղը այն է , որ երկու կողմիցել անվերջ կարող է գնալ, այսինքն երկու տեղ ունի ձգվելու համար։

7․ Որո՞նք են ուղիղի, հատվածի և ճառագայթի տարբերություները։ ուղիղը ունի երկու կողմ ձգվելու համար , իսկ ճառագայթումը՝մեկ։

8․ Ին՞չ է նշանակում հատվածի երկարություն։ Մի ծայրից մյուս ծայրը ընկած չափի երկարությունը։

9․ Ինչպե՞ս ենք չափում հատվածի երկարությունը։  քնոնով մետրով և այլն