Ռուսերեն

Тема: «Слова-предметы, отвечающие на вопросы КЕМ? ЧЕМ?»

ЗАДАНИЯ

Задание 1. Запишите правильную форму слов-предметов, отвечающих на вопросы КЕМ? ЧЕМ? (множественное число).

Образец. Самолёт летит над (реки), поля, (города). – Самолёт летит над реками, полями, городами.

 • Машина стоит перед (магазины), перед (киоски) – Машина стоит перед магазинов , киосков.
 • Документы лежат под (книга), под (бумаги) – Документы лежат под книгами, под бумагами.
 • Я иду в музей с (друзья), с (сёстры)- Я иду в музей с друзьями, с сёстрами
 • Дети прятались за (дома), за (деревья), за (машины) – Дети прятались за домами, за деревьями, за машинами

Задание 2. Заполните пропуски словами по смыслу: с головой, с характером, с руками оторвут, со странностями, с честью, с горем пополам.

Образец. Я не сомневаюсь, что Саша прекрасно сдаст экзамены – он парень с головой.

 • Я легко продам эту машину – за такую цену у меня её с раками оторвут.
 • Мы с горем пополам перевели документы с армянского, но в правильности перевода не
  уверены.
 • Наташа – девушка необычная и со странностями , но очень добрая и честная.
 • Володя – человек жёсткий, нелёгкий, как говорится, с характером, но подчинённые к нему
  привыкли.
 • Я горжусь своим отцом – у него была очень нелёгкая жизнь, но он с честю  вышел из
  всех испытаний.

Задание 3. Раскройте скобки. Вместо пропусков впишите предлоги между, с, перед, за, над.

Образец. На набережной стояло красивое белое здание ____(колонны) из мрамора. – На набережной стояло красивое белое здание с колоннами из мрамора.

 • Мы с друзьями серьёзно задумались  (слова) учителя.
 • Перед экзаменамы мы всегда много занимаемся.
 • За (разговорами) мы не заметили, как пролетело время.
 • Несколько недель больной был между (жизнью) и (смертью), но благодаря усилиям врачей он поправился.
 • предлоги между, с, перед, за, над

Задание 4. Измените предложения по образцу.

Образец. Игорь любит футбол. – Игорь увлекается футболом.

 • Я вчера встретила подругу. – Я вчера встречалась с подругой.
 • Шекспир сказал, что весь мир – театр, а люди в нем – актёры. – Шекспир назвал весь мир сценой, а людей в нём – актёром.
 • Муж Тани врач. – Таня замужем за врвчом.
 • Экология – это наука об охране окружающей среды. – Наука об охране окружающей среды
  называется Экологиком.
 • Мне очень интересна история. – Я интересуюсь исторями.
 • Андрей Васильевич получил звание профессора. – Андрей Васильевич стал профессором.
 • У меня нет времени разговаривать. У меня много дел. – У меня нет времени разговаривать, мне нужно заниматься делом.

Մաթեմատիկա պար․ 54

3 Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ  է, իսկ մյուսը 18մմ-ով մեծ է այդ կողմերից։ 

48 +48+66+66= 317

4 Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերից մեկը 48մմ է, իսկ մյուսը 3 անգամ մեծ է այդ կողմերից։ 

48 +48+144+144=384

5 Եթե Աննայի մտապահած թվից հանենք 20, իսկ Սոնայի մտապահած թվին գումարենք 40, կստանանք հավասար թվեր։ Որքանու՞վ է Աննայի մտապահած թիվը մեծ Սոնայի մտապահած թվից։ 

Սոնա – 20                     

Աննա-80

Մեծ է – 60 – ով

6 Եթե Գոհարի մտապահած թիվը մեծացնենք 120-ով, իսկ Լուսինեի մտապահած թիվը փոքրացնենք  100-ով, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որքա՞ն է Լուսինեի ու Գոհարի մտապահած թվերի տարբերությունը։

Լուսինեն- 320

Գոհարիկ – 100

Մաթեմատիկա Պար․55

Դասարանական առաջադրանքներ

Բանավոր քննարկման հարցեր

1Ասա 2-ի բազմապատիկ մի քանի թիվ։

2Ո՞րն է 3-ի բազմապատիկ ամենափոքր թիվը։

3Ասա՛ 40-ից մեծ՝ 4-ի բազմապատիկ որևէ թիվ։

4Քանի՞ բազմապատիկ ունի 5-ը։ Ասա մի քանիսը։

Առաջադրանքների փաթեթ

1Գրիր 30-ի բոլոր բաժանարարները։ 30, 1, 2, 3, 5, 6 ,10, 15.

2Ո՞ր թիվն է 18-ի ամենափոքր բաժանարարը։ 1-ը

3Քանի՞ բաժանարար ունի 12-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 6-հատ

1, 2, 3, 4, 6, 12

4Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

35-1, 5, 7, 35

48- 1, 2, 4, 6, 8, 24 , 48

19- 1, 19

3640- 1 ,2, 4, 5, 7, 8, 3640.

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

5- 10,15, 45.

14- 28, 42, 56.

20- 40, 60, 80.

6Կատարիր գործողությունը։

14կգ250գ — 3կգ750գ =11կգ500գ — 3կգ750գ=8կգ 250գ

28ց32կգ — 4ց90կգ= 24ց58կգ — 4ց90կգ= 20ց 32կգ

22տ200կգ — 640կգ=22տ440կգ — 640կգ= 22տ200կգ

7․Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

7560։90+(1282-1214)-8400:100=68

8. Եթե Աննան իր գնած ժապավենը բաժանի 7ական մետր երկարությամբ կտորների, ապա կառաջանա 6 այդպիսի կտոր, և կավելանա 2մ ժապավեն։ Հաշվի՛ր, թե քանի մետր ժապավեն է գնել Աննան։

Լուծում՝

6×7+2=44մ

9Երևանից Մոսկվա ինքնաթիռի թռիչքի տևողությունը 2ժ30րոպե է։ Այդ թռիչքը չվացուցակով նախատեսված է ժամը 12։25-ին։ Ժամը քանիսի՞ն ինքնաթիռը վայրէջք կկատարի Մոսկվայում, եթե թռիչքը տեղի ունենա ճիշտ ժամանակին։

12ժ 25ր+2ժ 30ր=14ժ 55ր

10Ուղղանկյունը  անկյունագծերով բաժանվում է 4 այնպիսի եռանկյունների, որոնց մակերեսները հավասար են։ Հաշվի՛ր այդ եռանկյուններից մեկի մակերեսը, եթե ուղղանկյան լայնությունը 55մմ է, իսկ երկարությունը 80մմ։

Տնային առաջադրանքներ

1 Գրիր 40-ի բոլոր բաժանարարները։ 1, 2, 4, 5, 8, 40

2 Ո՞ր թիվն է 27-ի ամենափոքր բաժանարարը։ 1-ը

3 Քանի՞ բաժանարար ունի 24-ը։ Ո՞ր թվերն են դրանք։ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24. 7 բաժանարար

4 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները։

50- 1, 2, 5, 10, 50.

45- 1, 5, 9, 45.

47-1, 46

124, 1, 2, 4, 124

1434-1, 2, 3, 6, 10, 1434.

5 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ երեք թիվ։

2- 4, 6, 14

3- 6, 24, 12

4- 8, 16, 32

40- 80, 160, 200,

6 Կատարիր գործողությունը։

18կմ650մ — 16կմ850մ= 12կմ200մ — 16կմ850մ=4կմ650մ

15մ25սմ — 7մ40սմ=9մ15սմ — 7մ40սմ=2մ25սմ

16դմ7սմ — 8սմ= 16դմ1սմ — 8սմ=16դմ7սմ

7Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

320000:(3012+6988)+(4580-3012)=1600դ

Եռօրյա Արատես

Հունվարին, կիրակի օրը ուղևորվեցինք դեպի Արատես։ Արատեսում հիանալի տեսարան էր , տաք , պաղ և ձնոտ։ Մենք երեք օրում հասցրեցինք պատրաստել սառցե տներ , մի մասը ձնե, մյուսը տարբեր նյութերով։ Քանի որ մենք բաժանվեցինք խմբերի , տղաները քանդեցին մեր սառցե տունը, այնուհետև խաղը վերածվեց պատերազմի։ Մենք հինգ հոգի էինք , սակայն ուժեղ խումբ ունեինք և անվանում էինք ” թագավորություն”: Քարանձավի վերևում գտնվում էin մեր թնդանոթները, որի տերը ես էի: Քարանձավի աջ թևին մեր տունն էր  աստիճաններով , սեղանով, բազմոցով, մահճակալով և սառցե սղարանով ։ Ջուլին մեր միակ փրկարար շունն էր։ Առաջին օրվա ավարտին սովորեցինք Յարխուշտա պարել։ Երկրորդ օրվա ավարտին կերանք կարտոֆիլի պլեճ և սիրելի մեր (ինչպես ասում ենք) ադի-բուդին ՝ պոպ- կորնը։ Երրորդ օրը՝ վերջին արատեսյան օրը, լավ և ուրախ տոն անցկացրեցինք ՀԵՆՐԻԿԻ ԾՆՆԴՅԱՆ ՕՐԸ, Մաղթում եմ առողջություն և կանաչ ճանապարհ։ ԴՈՒՔ ՖԵՅՍԲՈՒՔՈՒՄ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆԻ ԿԱՅՔՈՒՄ ԿՏԵՍՆԵՔ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ՆԿԱՐՆԵՐ և ՈՒՂԻՂ ԵԹԵՐ։