Կատարի՛ր առաջադրանքները:

   1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև- 5 h, 3 տ

ոզնի- 5 4

ոհմակ- 6 5

հրեղեն – 7 6

երախտամոռ – 10 9

տերև – 4 5

հարևան – 6 7

եղանակ – 6 7

սեղան – 6 5

երազ – 4 5

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Ա րա հետ (3), կա ծան (2), հե րոս (2), բե րան բաց (3), ար կածա յին

(4), ար դա րա դատ (4), կար գա պահ (3), հեր թա կան (3),

մա տա կա րա րել (5), ա զա տա սեր (4):

3Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տերև, արևմուտք, արևկող, Տաթև:

Բ. Տերևաթափ, անձրևային, արևոտ, սևուկ,  բևեռային,  ձևական, թևավոր,  ուղևոր:

4.  Նախորդ վարժության Ա և Բ  շարքի բառերը գործածելով՝ մի սիրուն աշնանային  պատմություն հորինի՛ր:

Աշուն էր։ Ուժեղ անձրև էր։ Ավտոբուսի ուղևորները ամբողջ ուժով վազում էին տուն, անձրևանոցներն էլ թրջված։ Թևավոր թե գազան վազում էին տուն ու բուն կամել ճախրում հեռանում էին, սակայն այդ օրը մեզ հյուր եկան մեր ամենամոտիկ ընկերները , Լեոն և Լիլիթը։ Մեծերը գնացին տուն , իսկ մենք մնացինք դրսում։ Քանի որ , մենք ունեինք մեծ խիտ թթենու ծառ , միասին որոշեցինք որ թթենու տակ տուն սարքենք։ Թթենու ծառից այնկողմ գտնվում էր ցֆանկապատը, որից հետոել մի լճակ ՝ կողքին բամբուկներ։ Ես թռչեցի ցանկապատից այնկող և մի քանի բամբուկներ բերեցի։ Լեոն բաժանեց մասերի, Լիլիթնել ու իմ քույրիկ ադրիանան շարում էին բամբոկների կտորները թթենուց մինչև խնձորենու միջև եղած անցքը։ Կահույքի ժամանակն է ։ Մենք վերցրեցինք հին աթոռներ և շարեցինք կողք կողքի ու համարեցինք այն << ԲԱԶՄՈՑ>> – ի , հետո դրեցին մի քանի բարձ ու ասեցինք թե դա անկողին է ։ Քիչ հետո տունը պատրաստ էր , միայն չկաին շորեր ։ Այդ պահին մայրիկները մեզ ուղարկեցին մեր շորերը , որ հագնենք չմրսենք։ Էդպես անձրևը վերջացավ, մեղմ փաթիլների նման կաթիլներր էին ընկնում ու կանգնում տերևների և բույսերի վրա, արևն ել ուժգգին տաքացնում էր։ Մեծերը դուրս եկան կրկին մենքել հանգիստ խաղացինք, նաև մեր պատրաստած տաննել խաղացինք ու խաղի անունը դրեցինք ՝ << ՄԵՐ ԹԹԵՆՅԱՆ ՏՈՒՆ>>։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s