Մաթեմատիկա 18.03.2020

  1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860 – Քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586 – չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 – տասնչորս հազար ինը հարյուր հիթսուն

1495 – հազար չորս հարյուր իննսունհինգ Continue reading “Մաթեմատիկա 18.03.2020”