Մաթեմատիկա 03.03

1.    Հաշվի՛ր հարմար եղանակով:

240 + 190 + 160 + 210 = 800

340 + 120 + 360 + 180 = 1000

450 + 210 + 150 + 90 =900

370 – 90 – 170 = 110

630 – 180 – 130 = 320

2.    Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով:

Ա   4015, 4105, 4150,4501, 4510

Բ 5067, 5607, 5706, 5760, 5076 5670

3.     Ո՞ր կտրոն է պոկվել պատկերից:Պատասխան 4

4.    Լրացրո՛ւ աղյուսակի դատարկ վանդակները։

հատի/ կտորի արժեքը

հատի արժեքը

հատի արժեքը

հատի արժեքը

Կարկանդակ

5 0 դրամ

100

150

200

Փքաբլիթ

100  դրամ

200

300

400

Թխվածքաբլիթ

200 դրամ

400

600

800

Պիցցա

150 դրամ

300

450

600

Հալվա

30 դրամ

60

90

120

 

Ա․ Որքա՞ն գումար է հարկավոր  մեկ կարկանդակ և երեք փքաբլիթ գնելու համար։

 

                                          50+300=350

Բ Որքա՞ն գումար է հարկավոր հինգ կտոր պիցցա և երկու կտոր հալվա գնելու համար։

                             750+60=810

Գ Որքա՞ն գումար է հարկավոր  երկու կտոր թխվածքբլիթ և երեք կտոր հալվա գնելու համար։

 

400 + 90= 490