Ընտրություն․ Բանավոր մաթեմատիկա ․կանաչ լանջեր, մաս 1

Կանաչ լանջեր նախագծում առաջինը չափեցինք արևելյան լանջը :

լանջի լայնություն – 3 մ

երկարություն – 18մ

S – 3 x 18= 54

P – 18 x 2 + 3 x 2 = 34

————————————————————————————————————–

Հարավային լանջ

լանջի երկարություն – 25մ

լանջի լայնություն – 3մ

S – 25 x 3 = 75

P – 25 x 2 + 3 x 2 = 56