Լոռի բերդ, Հնեվանք

Մենք այցելեցինք Լոռի բերդ։ Այնտեղ հին շինություններ կար։ Լոռի բերդը գտնվում է Ստեփանավանից 4\5  հեռավորության վրա։ Հիմնադրել է ՝ Դավիթ Անհողինը։ Այնտեղ շատ ձյուն կար։ Մենք տեսանք երկու գետեր, դրանք գտնվում էին ձորերի տակ։ Գետերից մեկի վրա փոքրիկ կամրջակ կար։  Հիմա գնացինք Հնեվանք։ Դա ավելի հին էր, քան Լոռու բերդը: Այնտեղ ես երկու քարի կես գտա և որոնք իրար կես էին։