Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում. Մաթեմատիկա

Վերնագրի՛ր — Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում
Ամփոփում ենք երրորդ ուս․ շրջանը word 
Պատումի տեսքով ներկայացրու քո ուսումնական երրորդ շրջանի աշխատանքը:https://lminasyan.school.blog/category/%d5%b4%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%b4%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%a1/
Մասնակցել եմ ամենամսյա մաթեմատիկական ֆլեշմոբերին։ Այո

մաթեմատիկա 5/12/2022

Խնդիրներ մնացորդով բաժանման վերաբերյալ

Դասարանական առաջադրանքներ

1․Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 10 է, թերի քանորդը՝ 7, մնացորդը՝ 4։

7 x 10+4= 74

2․Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 21 է, թերի քանորդը՝ 5, մնացորդը՝ 11։

21 x 5+11=116

3․ Տպարանում տպագրվել է 500 գիրք։ Եթե այդ գրքերը փաթեթավորեն 30-ական, ապա քանի՞ փաթեթ կստացվի, և որքա՞ն գիրք կավելանա:

500 : 30 = 16

20 մնացորդ

4․ Պահեստում կար 153լ հյութ։ Երբ այն լցրին 5լ տարողությամբ տուփերի մեջ, վերջին տուփն ամբողջությամբ չլցվեց։ Քանի՞ տուփ լցվեց ամբողջությամբ։ Քանի՞ լիտր հյութ լցվեց վերջին տուփի մեջ։

153:5=30

3մնացորդ

5․ Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 5-ի բաժանելիս։ 4

6․ Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը բաժանվում է 5-ի և 10-ի։ 10

7․ Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 5-ի և 10-ի բաժանելիս ստանում ենք 2 մնացորդ։ 12

Տնային առաջադրանքներ

1․Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 2, մնացորդը՝ 5։ 17 x 2+5=39

2․Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 101 է, թերի քանորդը՝ 7, մնացորդը՝ 2։ 101 x 7+2=709

3․Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 53 է, թերի քանորդը՝ 3, մնացորդը՝ 25։ 53 x 3+25=184

4․ Դպրոցի 165 աշակերտ պետք է մեկնի ճամփորդության: Ամենաքիչը քանի՞ ավտոբուս է անհրաժեշտ պատվիրել, եթե մեկ ավտոբուսը կարող է տեղափոխել 24 սովորողի: 165 : 4= 6

21 մնացորդ

5. Երբ տատիկը իր մոտ եղած 38 կոնֆետը փորձեց հավասարաչափ բաժանել 5 թոռնիկներին, մի քանի կոնֆետ ավելացավ: Քանի՞ կոնֆետ ստացավ թոռնիկներից յուրաքանչյուրը, և քանի՞ կոնֆետ ավելացավ: 38 : 5 = 7 ( 3 մնացորդ

6․ Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 19-ի բաժանելիս։ 5

7․ Գտիր այն ամենափոքր թիվը, որը 9-ի և 6-ի բաժանելիս ստանում ենք 4 մնացորդ։

3

Մաթեմատիկա 4/25/2022 – 4/29/2022

Խառը թվերի համեմատումը

Եթե խառը թվերի ամբողջ մասերը տարբեր են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի ամբողջ մասն ավելի մեծ է։

Օրինակ՝

4𝟕𝟏𝟐<5𝟏𝟏𝟐, քանի որ 4<5

Եթե խառը թվերի ամբողջ մասերը նույնն են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի կոտորակային մասն ավելի մեծ է։

Օրինակ՝

4𝟕𝟏𝟐>4𝟏𝟏𝟐, քանի որ 4=4 և 𝟕𝟏𝟐>𝟏𝟏𝟐

Առաջադրանքներ

Համեմատեք կոտորակները

1730 < 713

15430 > 1512

121130 =121130

501522 > 50522

5930 < 1012

1813 <1827

131522 <1434

1930 < 71530

25730 > 2514

321130 > 32130

50525 < 501525

4925 > 414

856 > 827

13522> 14341

Խառը թիվը ներկայացրե՛ք անկանոն կոտորակի տեսքով․

1837=7𝑥18+37=1297

759=7𝑥9+59=689

1723=3𝑥17+23=533

1178=8𝑥11+78=958

213=2𝑥3+1=373

2534=4𝑥25+34=1034

32512=325𝑥2+12=6512

114=4𝑥1+14=54

Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի․

37518= 20 56

493= 1613

347= 4 67

60013=4623

192=912

2195=4345

88118=481718

254=614

Մաթեմատիկա 4.7.2022 – 4.9.2022

Թվաբանական օրենքներ կոտորակների բազմապատկման համար

Դասարանական առաջադրանքներ

1․Կատարիր բազմապատկումը․

1239 x 5372 = 53/234

8356 x 9372 = 7719/4032

3914 x 424593 =  8268/4151

2․ Ստուգե՛ք զուգորդական օրենքը կոտորակների բազմապատկման համար՝ որպես օրինակ վերցնելով կոտորակների հետևյալ եռյակները․

516 x ( 37 x 198)= 285/896

(516 x  37) x 198= 285/896

518x (49 x 2364) = 1173/1152

(518x 49) x 2364 = 1173/1152

815 x (252 x 2116) = 35/4

(815 x 252) x 2116 = 35/4

5․ Ալենի քայլի երկարությունը 3/4 մ է, իսկ Արենի քայլի երկարությունը նրանից 5 սմ-ով երկար: Գտե՛ք ճանապարհի նվազագույն երկարությունը, որն անցնելու համար երկուսի քայ լերի քանակներն էլ կարտահայտվեն բնական թվերով։

3/4 մ = 300:4=75սմ

75+5=80

Մաթեմատիկա 4/6/22

Թվաբանական օրենքներ  կոտորակների գումարման համար

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1 Օգտագործելով կոտորակների գումարման օրենքները՝ հաշվեքառավել հարմար եղանակով․ 

725+25+625 =  (7+10)/25+6/25=23/25 

932+74+1532 = 9+56)/32+15/32=80/32=5×16/2×16=5/2

1618+13+718 = (16+6+7)/18=29/18

1135+(167+335) = (80+3+11=)/35 94/35

7142+(136+2542) = (71+25+91)/42=187/42

1764+(916+3364) = 17/64+(36+33)/64=86/64=2×43/2×32=43/32

2. Ի՞նչ կոտորակներ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն․ որպեսզի ստացվի հավասարություն․

64/75-415=325+715

839+1113=35/13-6439

946/1815-633=255+1033

163/36-83=736+53

944+54=135/44-7144

1309/588-821=4528+521

3. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 4514դմ է, լայնությունը՝ 107դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է վերջինիս 865 մասով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի երկարությունը։ 4337/910 դմ

Մաթեմատիկա 4/4/2022

Կոտորակների բազմապատկումը

1․ Գումարը գրի՛ արտադրյալի տեսքով․

15+15+15+15 = 4/5

43+43+43+43  = 16/3

2 Արտադրյալը գրի՛ր գումարի տեսքով․

5×12  = ½ + ½ +½+½+1/2

3×52 =52+52+52

23×7 = 23+23+23+23+23+23+23

3. Կատարե՛ք բազմապատկումը․

37×52 = 15/14

83×94 = 6/1

1514×53 = 25/14

1217×3127 =  124/153

5639×138 = 91/39

2523×670 = 15/161

52×78+34×95 = 727/20

 4 Երբ Մեքենան անցավ ճանապարհի 23-ը, նրան մնաց անցնելու ևս 100կմ։ Որքա՞ն էր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը։ 

100 x ⅔ – 3/3-2/3=1/3

1/3=100

2/3=200

200=100=300, կրճատ՝ 100*3=300

Պատ.՝ 300 կմ:

5 Իր երկարության 115-ով հողի մեջ ուղղաձիգ խրված սյան գագաթը գետնից բարձր է 214 մետրով։ Որոշե՛ք սյան երկարությունը։ 

173/20

Հաջորդական թվեր

1․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 242 է։ 

242 : 2 = 121

121 – 1= 120

121 + 1 = 122

2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։ 

442:2=221

221-1=220

221 +1 = 222

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է։ 

106 – 1 = 105

106 + 1 = 107

4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։ 

213 : 3 = 71

71 + 1 = 72

71 – 1= 70

5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը  219 է։ 

219 : 3 = 73

73 – 1 = 72

73 + 1 = 74

6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 135 է։ Գտեք այդ թվերը։ 

45,

43,

47

7․ Հաշվիր 15-ի պատիկ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը, որոնք պատիկ են նաև 10-ին։

30, 60, 90

8. Փորձի՛ր ինքդ կազմել նմանատիպ խնդիր

իմ կազմածը – Գտի՛ր այն չորս հաջորդական թվերը, որոնց գումարը  172 է։ 

172 ։ 4 = 43

43 + 1 = 44

43 – 1 = 42

44 + 42 = 86

86 x 2 = 172