Մայրենի․ դասարանական առաջադրանք Հայոց լեզու

134

Արդեն,հաղորդել,արևմուտք,զվարդ,սաղարթախիտ,բրդոտ,ժողովուրդ,հերթ,օրիորդ,ընդունակ, արտաքին,չորրորդ, մարդկային,փարթամ

135

Վերջ,ողջ,նկարիչ,չղճիկ,վայրէջք,հաչոց,խոչնդոտ, թռչուն,թրջել,թռչել,միջև,մինչև,ամբողջ,առաջին,աղջամուղջ

142

Թոռնիկն արագ թռավ տատիկի գիրկը։

Միաժամանակ երեք գիրք է կարդում։

Հորդ անձրևը կտրվելու մինտ չուներ։

հորթը տրտինգ տալով վազեց մոր մոտ։