Հայոց լեզու 5️⃣. առաջադրանքներ

224. Քաղցր, աղի, կծու, դառը, մեծ, երկար, բարձր — Բոլոր բառերը դրական ածականներ են:

Ավելի քաղցր, ավելի աղի, ավելի կծու, ավելի դառը, ավելի մեծ, ավելի երկար, ավելի բարձր — Այս բառերն էլ բաղդատական ածականներ են:

Ամենից քաղցր, ամենից աղի, ամեննից կծու, ամենից դառը, ամենից մեծ, ամենից երկար, ամենից բարձր — դրանք գերադրական ածականներ են:

Դրանց անվանում են համեմատական աստիճան, որովհետև համեմատում ենք:

225. Ամենավատ — ամենից վատ, վատագույն

Գեղեցկագույն — ամենագեղեցիկ, չքնաղագույն

Բարձրագույն — ամենաբարձր

Ամենաազնիվ — ազնվագույն

Ամենից հզոր — հզորագույն

Ամենից ահեղ — ամենաահեղ, ահարկու

Համեստագույն — համեստաբարո

Ամենահին — հնագույն

Ամենից ծանր — ծանրագույն

Ամենալուրջ — լրջագույն

Ամենից խոշոր — խոշորագույն

226.

Ամենահին (ամենից հին, հնագույն) բառարանը հնագիտական պեղումների ժամանակ Սիրիայում է հայտնաբերվել:

Աշխարհի ամենալայն (ամենից լայն, լայնարձակ) ծառուղին և ամենաերկար (ամենից երկար, երկարաձիգ) փողոցը Բուենոս Այրեսում են:

Մեր մոլորակի վրա հանդիպող ամենից հազվադեպ (ամենա հազվադեպ, հազվագյուտ) հիվանդությունը կուրու կամ ծիծաղի հիվանդություն է կոչվում:

Ամենից թանկ (ամենաթանկ, թանկագին) գիրքը 1455թ. Գուտենբերգ (առաջին տպագրիչն է) տպագրած Աստվածաշունչն է, որի մեկ օրինակի համար 1926թ. երեսունհինգ հազար դոլար են վճարել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s