Մաթեմատիկա 4/25/2022 – 4/29/2022

Խառը թվերի համեմատումը

Եթե խառը թվերի ամբողջ մասերը տարբեր են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի ամբողջ մասն ավելի մեծ է։

Օրինակ՝

4𝟕𝟏𝟐<5𝟏𝟏𝟐, քանի որ 4<5

Եթե խառը թվերի ամբողջ մասերը նույնն են, ապա ավելի մեծ է այն խառը թիվը, որի կոտորակային մասն ավելի մեծ է։

Օրինակ՝

4𝟕𝟏𝟐>4𝟏𝟏𝟐, քանի որ 4=4 և 𝟕𝟏𝟐>𝟏𝟏𝟐

Առաջադրանքներ

Համեմատեք կոտորակները

1730 < 713

15430 > 1512

121130 =121130

501522 > 50522

5930 < 1012

1813 <1827

131522 <1434

1930 < 71530

25730 > 2514

321130 > 32130

50525 < 501525

4925 > 414

856 > 827

13522> 14341

Խառը թիվը ներկայացրե՛ք անկանոն կոտորակի տեսքով․

1837=7𝑥18+37=1297

759=7𝑥9+59=689

1723=3𝑥17+23=533

1178=8𝑥11+78=958

213=2𝑥3+1=373

2534=4𝑥25+34=1034

32512=325𝑥2+12=6512

114=4𝑥1+14=54

Անկանոն կոտորակը վերածե՛ք խառը թվի․

37518= 20 56

493= 1613

347= 4 67

60013=4623

192=912

2195=4345

88118=481718

254=614

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s