Մաթեմատիկա 4.7.2022 – 4.9.2022

Թվաբանական օրենքներ կոտորակների բազմապատկման համար

Դասարանական առաջադրանքներ

1․Կատարիր բազմապատկումը․

1239 x 5372 = 53/234

8356 x 9372 = 7719/4032

3914 x 424593 =  8268/4151

2․ Ստուգե՛ք զուգորդական օրենքը կոտորակների բազմապատկման համար՝ որպես օրինակ վերցնելով կոտորակների հետևյալ եռյակները․

516 x ( 37 x 198)= 285/896

(516 x  37) x 198= 285/896

518x (49 x 2364) = 1173/1152

(518x 49) x 2364 = 1173/1152

815 x (252 x 2116) = 35/4

(815 x 252) x 2116 = 35/4

5․ Ալենի քայլի երկարությունը 3/4 մ է, իսկ Արենի քայլի երկարությունը նրանից 5 սմ-ով երկար: Գտե՛ք ճանապարհի նվազագույն երկարությունը, որն անցնելու համար երկուսի քայ լերի քանակներն էլ կարտահայտվեն բնական թվերով։

3/4 մ = 300:4=75սմ

75+5=80

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s