Մաթեմատիկա 4/6/22

Թվաբանական օրենքներ  կոտորակների գումարման համար

Դասարանական և տնային առաջադրանքներ

1 Օգտագործելով կոտորակների գումարման օրենքները՝ հաշվեքառավել հարմար եղանակով․ 

725+25+625 =  (7+10)/25+6/25=23/25 

932+74+1532 = 9+56)/32+15/32=80/32=5×16/2×16=5/2

1618+13+718 = (16+6+7)/18=29/18

1135+(167+335) = (80+3+11=)/35 94/35

7142+(136+2542) = (71+25+91)/42=187/42

1764+(916+3364) = 17/64+(36+33)/64=86/64=2×43/2×32=43/32

2. Ի՞նչ կոտորակներ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն․ որպեսզի ստացվի հավասարություն․

64/75-415=325+715

839+1113=35/13-6439

946/1815-633=255+1033

163/36-83=736+53

944+54=135/44-7144

1309/588-821=4528+521

3. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 4514դմ է, լայնությունը՝ 107դմ, իսկ երկարությունը բարձրության և լայնության գումարից ավելի է վերջինիս 865 մասով։ Որքա՞ն է ուղղանկյունանիստի երկարությունը։ 4337/910 դմ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s