Դասարանական առաջադրանք

163

Գոյականներ

կաղնի,

գետ,

բուք,

ճշմարտություն,

Գայանե,

տուն,

կատու,

կաղամբ,

հեռուստացույց,

Հայաստան,

աղջիկ,

վարդ,

Վարդուհի,

լիճ,

ալիք,

հեծանիվ,

պատմություն,

մարտ,

մարտակառք,

կառապան,

թռչուն,

թռիչք,

գարուն,

արև

Ածականներ

Հայտնի,

մեծ,

կանաչ

, բարի,

տգեղ,

անտուն

, բարկացկոտ,

գունավոր,

խակ,

հետաքրքիր,

հզոր

, բարձր,

ալ,

պատմական,

հմուտ,

մարտական,

եռանիվ,

խիզախ

, բարի,

բարեկամական,

շքեղ,

գարնանային,

արևոտ,

երկար,

փշոտ:

164

Ա խումբ- ածականներ

Բ խումբ – բայեր

165

Կանաչ – ածական

կանաչում է – բայ

ուղիղ – ածական

ուղղիր – բայ

բարի – ածական

բարիացավ – բայ

գեղեցիկ – ածական

գեղեցկանում է- բայ

գոռոզ – ածական

գոռոզանում է – բայ

166

գոյականներ

ծաղիկ

ճամացույց

ջուր

սար

մարդ

երեխա

նավաստի

օձ

ամպ

ինքնաթիռ

առվակ

գարուն

թիթեռ

պահակ

նավակ

հատիկ

բայեր

վազել

թրթռալ

թիավարել

ջրել

գնալ

լողալ

վազվզել

սողալ

իջնել

բացվել

չխկչխկան

գոռգոռալ

բարձրանալ

պահել

ոսկեզօծել

Ածականներ

ջինջ,բուրավետ,մեծ,ջրոտ,ծաղկավետ, հրաշալի,մաքուր,ճկուն, սև,պայծառ,սպիտակ, գաղտնի, ոսկեզօծ, երկաթյա։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s