Մաթեմատիկա 4/4/2022

Կոտորակների բազմապատկումը

1․ Գումարը գրի՛ արտադրյալի տեսքով․

15+15+15+15 = 4/5

43+43+43+43  = 16/3

2 Արտադրյալը գրի՛ր գումարի տեսքով․

5×12  = ½ + ½ +½+½+1/2

3×52 =52+52+52

23×7 = 23+23+23+23+23+23+23

3. Կատարե՛ք բազմապատկումը․

37×52 = 15/14

83×94 = 6/1

1514×53 = 25/14

1217×3127 =  124/153

5639×138 = 91/39

2523×670 = 15/161

52×78+34×95 = 727/20

 4 Երբ Մեքենան անցավ ճանապարհի 23-ը, նրան մնաց անցնելու ևս 100կմ։ Որքա՞ն էր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը։ 

100 x ⅔ – 3/3-2/3=1/3

1/3=100

2/3=200

200=100=300, կրճատ՝ 100*3=300

Պատ.՝ 300 կմ:

5 Իր երկարության 115-ով հողի մեջ ուղղաձիգ խրված սյան գագաթը գետնից բարձր է 214 մետրով։ Որոշե՛ք սյան երկարությունը։ 

173/20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s