մաթեմատիկա

Բաժինների գումարումը, սովորոական կոտորակներ

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Կարդացե՛ք կոտորակները․

 1839, 12, 817, 3100, 527, 3219,, 1964

2․ Գրիր այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը 

13+13 = 2/3

12+12+12+12+12 =5/2

14+14+14+14+14=5/4

3․ Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրեք սովորակն կոտորակը․ 

57 – 1/7+ 1/7+ 1/7+ 1/7+ 1/7

37 – 1/7 + 1/7+ 1/7

34 – 1/4 + 1/4, 1/4

1011 – 1/11, 1/11, 1/11, 1/11, 1/11, 1/11, 1/11, 1/11, 1/11, 1/11

4․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը․ 

3+62×5 = 9/10

7×8+206×5-4×3=76/18

18:3-28:73×9+9×4= 2/63

5․  Քանի՞ աստիճան է ուղիղ անկյան հինգ վեցերորդ մասը։ 

75

Տնային առաջադրանքներ

1․ Գրիր այն կոտորակը, որին հավասար է տրված բաժինների գումարը 

14+14+14+14=4/4

13+13+13+13=4/3

2․ Բաժինների գումարի տեսքով ներկայացրեք սովորակն կոտորակը․ 

310 – 1/10+ 1/10 + 1/10

67 – 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 + 1/7 +1/7 

32 – 1/2 + 1 /2 + 1/2

58 ⅛+⅛+⅛+⅛+⅛

53 ⅓ + ⅓ + ⅓ + ⅓ + ⅓ 

23 ⅓ + 1/3

47 1/7+1/7+1/7+1/7

74 ¼+¼+¼+¼+¼+¼+¼

89 1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9+1/9

4․ Հաշվեք արտահայտության արժեքը․ 

11+95+2 20/7

3×9-2x84x5+6×7 11/62

7×8+81:96×6-105:3 = 65/5

5. Գտնել ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա բարձրությունը 8սմ է, իսկ հիմքը քառակուսի է, որի կողմը երկու անգամ փոքր է ուղղանկյունանիստի բարձրությունից։ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s