Մայրենի․ դասարանական առաջադրանք Հայոց լեզու

134

Արդեն,հաղորդել,արևմուտք,զվարդ,սաղարթախիտ,բրդոտ,ժողովուրդ,հերթ,օրիորդ,ընդունակ, արտաքին,չորրորդ, մարդկային,փարթամ

135

Վերջ,ողջ,նկարիչ,չղճիկ,վայրէջք,հաչոց,խոչնդոտ, թռչուն,թրջել,թռչել,միջև,մինչև,ամբողջ,առաջին,աղջամուղջ

142

Թոռնիկն արագ թռավ տատիկի գիրկը։

Միաժամանակ երեք գիրք է կարդում։

Հորդ անձրևը կտրվելու մինտ չուներ։

հորթը տրտինգ տալով վազեց մոր մոտ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s