Հայկական Տարազ

See the source image
Լուսիկ Ագուլեցի | 1946 թ․

Տարազը հին Հայկական ազգային հագուստ է։ Տարազի մեջ մենք միայն տեսնում ենք կարմիր, կանաչ,շագանակագունի երանգներ և դեղին գույն, իսկ այդ գույները խորհրդանշում են 4 կարևոր մասնիկները, հողը (շագանակագունի երանգ), ջուրը (կապույտ և սպիտակ գույն), կրակը (Դեղինի, կարմիրի և նարնջագույի երանգ) և օդը (բաց գուներ, բաց դեղին և բաց կանաչ)։


Ծիրանագույնը խորհրդանշում է խոհեմություն , ողջախոհություն

Կարմիրը՝ արիություն , մարտիրոսություն

Կապույտը՝ երկնավոր արդարություն

Սպիտակը ՝ մաքրություն։


Տարազը գնալով ավելի է պակասում, Հայաստանում տարազներ քիչ մարդիկ ունեն և գնալով պակասում է, ամենալավ քաղաքը դա Արևմտահայաստանն է , որտեղ լավ պահպանված է տարազները և բառբառը , որն օգտագործում էին նույնիսկ Մ․Թ․Ա։


Առաջին շրջանը ավելի հարազատ է պահել հայկական տարազի ավանդությունները․ երկրորդում՝ զգացվում է անատոլիական որոշ ձևերի ազդեցությունը։

Արևելահայ տարազը կարելի է բաժանել երեք շրջանի․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s