Մայրենի 12.15.2021

Վրժ96

Ա) Աստղիկ,արկղիկ,թիթեռնիկ,թերթիկ,գետակ,նավակ,դռնակ,թռչնակ,խոզուկ,գառնուկ

Բ) Հայրիկ, Մայրիկ,տատիկ,պապիկ,անուշիկ,քաղցրիկ, հարսիկ, տաքուկ, որդիակ

(Այս մասնիկները երբ ավելանում են արմատին, այն արդեն ցույց է տալիս փոքր)

Վրժ97

Շապիկ – ( պարզ բառ) մկնիկ — մուկ + իկ, զատիկ — պարզ բառ, ծաղիկ — պարզ բառ, մայրիկ — մայր +իկ, աղջիկ — պարզ բառ, շնիկ — շուն+ իկ, փիսիկ — (պարզ բառ), գեղեցիկ — (պարզ բառ) կապիկ — (պարզ բառ) փոքրիկ — փոքր + իկ, սիրունիկ — սիրուն + իկ, կողիկ — (պարզ բառ) թիթեռնիկ — թիթեռ + իկ, ծիտիկ — ծիտ + իկ, քթիկ — քիթ + իկ, տոտիկ — տոտ + իկ, մատիկ — մատ + իկ, գնդակ — (պարզ բառ) գետակ — գետ + ակ, վանդակ — (պարզ բառ) ելակ — (պարզ բառ) կատակ — (պարզ բառ) նապաստակ — (պարզ բառ) առվակ — առու + ակ, զավակ —( պարզ բառ) բակ — (պարզ բառ) գուշակ — (պարզ բառ) որդյակ — որդի + ակ, դղյակ — (պարզ բառ) պատանյակ — պատանի +ակ, թիակ — (պարզ բառ) թակ — (պարզ բառ) բլրակ — բլուր + ակ, վարդակ — վարդ + ակ, սոխակ — (պարզ բառ) մոծակ — (պարզ բառ) գայլուկ — գայլ+ ուկ, բուկ — (պարզ բառ) մանուկ — պարզ բառ, գառնուկ — գառ + ուկ, ձագուկ — ձագ + ուկ, ձուկ — (պարզ բառ) ձիուկ — ձի + ուկ, մուկ — (պարզ բառ) աղմուկ — (պարզ բառ) հատուկ — (պարզ բառ) մարդուկ — մարդ + ակ, պոչուկ — պոչ + ուկ, վհուկ — (պարզ բառ) բազուկ — (պարզ բառ) ձմերուկ — (պարզ բառ):

Վրժ 98

Բլրակն էլ անցիր ու կհասնես ասածս ծառին:

Փոքրիկ բլուրն էլ անցիր ու կհասնես ասածս ծառին:

Ձկնիկը ջրիմուռների տակ էր թաքնվել:

Փոքրիկ ձուկը ջրիմուռների տակ էր թաքնվել:

Քաղաքի ծայրին մի տնակում, ապրում էր կախարդը:

Քաղաքի ծայրին, փոքրիկ տանը, ապրում էր կախարդը:

Մի առվակ իջնում է սարն ի վար:

Մի առու իջնում է սարն ի վար:

Անտառից դուրս եկավ մի ձիուկ:

Անտառից դուրս եկավ մի ձի:

Հավն ածեց մի ձվիկ:

Հավն ածեց մի ձու:

Վրժ 99

Թափանցիկ, շրջիկ, մարտիկ, սրտաճմլիկ, ճանճքշիկ, օրինակ, ճաշակ, ախորժակ, սահիկ, պահակ, ընդունակ, մոլորակ, կտրուկ, դիպուկ, խուսափուկ:

Վրժ 100

Հիվանդանոց, ծաղկանոց, մկանոց, Հայաստան, նստարան, այբբենարան, դասարան, դպրոց, դարբնոց, հյուրանոց, զորանոց, Ռուսաստան, գործարան, բրուտանոց, կուսանոց, Ուզբեկստան, Հնդկաստան, թփուտ, ծիրանոց:

Վրժ 101

Շատ ու շատ դարեր առաջ Ասորեստանում մի իմաստուն մարդ էր ապրում։

Մորու թփուտներում մի առարկա էր թաքցրել։

Նա որոշել էր, որ իր համար նոր բնակարան կառուցի։

Տունը սարքել ես հավաբուն։

Երեկոյան դարբնոցում կհանդիպենք։

Գետի ափին մի հյուղակ ուներ, որտեղ ապրում էր իր սիրելի կենդանու հետ։

Իրենց գյուղակում փողոցներն ու այգիները հիշեց։

Վրժ 102

Երեվանցի,քաղաքացի,Վանեցի,Մուշեցի, Աշտարակցի,Արտաշատցի,Դվինեցի,Կարսեցի,Գյումրեցի, Լոռեցի,Ամերիկացի,Նյու-Յորքցի,Լոնդոնեցի,սարեցի,գյուղացի։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s