Մաթեմատիկա 12.7.2021

Բնական թվի բաժանարարներն ու բազմապատիկները 

Դասարանական առաջադրանքներ 

Բանավոր քննարկվող հարցեր 

1. Ի՞նչ է բնական թվի բաժանարարը։ ։

2. Ի՞նչ է բնական թվի բազմապատիկը։ 

3. Ինչպե՞ս կարելի է ստանալ բնական թվի ցանկացած բազմապատիկ։ 

4. Ո՞րն է այն բնական թիվը, որը ցանկացած բնական թվի բաժանարար է։ 

5. Առնվազն քանի՞ բաժանարար կարող է ունենալ 1-ից տարբեր բնական թիվը։ 

6. Տվյալ բնական թվի բազմապատիկների մեջ կա՞ արդյոք ամենամեծը։ Իսկ ամենափո՞քրը:

Ամենամեծը չի կարող լինել, իսկ ամենափոքրը կարող է։

Առաջադրանքների փաթեթ

1 4366 թվի բաժանարա՞ր է արդյոք 37 թիվը։ Իսկ 4549-ի՞։ 

Այո 37-ի բաժանվում է , սակայն 4549-ի չի բաժանվում

2 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները․ 

10 – 10,5,2,1

15 – 15,5,3,1

18 – 18,9,6,3,2,1

3 5, 9, 18, 15, 20 թվերից որո՞նք են 90-ի բաժանարար։ 

90-9,18,5,6

4 Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ հինգ թիվ․

1-1,2,3,4,5

2 – 2,4,6,8,10

1200 – 1200,2400,3600,4800,6000

5 Ստուգե՛ք, թե արդյոք 136, 1496, 7480, 634304 թվերը 17-ի բազմապատիկներ են։ 

Այո

6 Շքերթին մասնակցում է 90 զինվորներից կազմված վաշտը։ Կարո՞ղ են արդյոք նրանք հինգ միանման շարք կազմել։ Իսկ վե՞ց շարք։ 

Այո , 6 շարք էլ կարողեն կազմել

7 Կփոխվի՞  արդյոք ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա մեծ կողմը (18սմ) 3 անգամ փոքրացնենք, իսկ փոքր կողմը (5սմ) մեծացնենք 10սմ-ով։ 

18:3=6

5×10=50

Այո կփոխվի

8․ Քանի՞ անգամ կփոքրանա 20սմ և 30սմ կողմերով ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա փոքր կողմը փոքրացնենք 5սմ-ով, իսկ մեծը՝ 10սմ-ով։ 

20×15=300

20×30=600

600։300=2

9 Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը, եթե նրա երկու կողմերի երկարությունների գումարը 3 անգամ մեծ է երրորդ կողմի երկարությունից, որը 5սմ է։ 

3×5=15սմ2

15+5=20սմ2

1 Գտե՛ք թվի բոլոր բաժանարարները․ 

20 – 20,10,5,4,2,1

24-24,12,8,6,4,3,1

27 – 27,1

31 – 31,1

32 – 32,1

40 – 40,20,10,5,4,2,1

56 – 56, 8,7,1,28,2

2 140, 39, 82, 35, 24 թվերից որո՞նց բաժանարարն է 5-ը։ 

140

35

3․ Գտե՛ք տրված թվի բազմապատիկ որևէ հինգ թիվ․

5-10,15,20,25,30

11-  22,33,44,55,66

36- 72,108,144, 180,226

57-  114,171,228,285,342

121  – 242,363,484,605,726

572- 1144,1716,2288,2860,

901-1802,2703,3604,4505,5406

4 Պետք է 18 փուչիկը հավասար բաժանել երեխաներին։ Երեխաների ի՞նչ քանակներ են հնարավոր դրա համար։ 

9,2

5 Գտե՛ք առաջին յոթ բնական թվերը, որոնք 3-ի բաժանելիս ստացվում է 2 մնացորդ։ 

5,11,14,17,20,26,29

6 Ուղղանկյան մեծ կողմը 6սմ է, փոքր կողմը՝ 5սմ։ Քանի՞ քառակուսի միլիմետրով կմեծանա ուղղանկյան մակերեսը, եթե նրա մեծ կողմը մեծացնենք 3մմ-ով, իսկ փոքր կողմը՝ 18մմ-ով։  

6×5=30

6+3=9

18+5=23

23×9=207

7 Ուղիղ անկյունը բաժանված է երկու անկյունների այնպես, որ դրանցից մեկը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Ի՞նչ մեծություններ ունեն ստացված անկյունները։ 

90:6=15

5×15=75

8 Ծաղկեփնջում 50 կարմիր ու սպիտակ վարդեր կան, ընդ որում կարմիր վարդերը 4 անգամ շատ են սպիտակ վարդերից։ Քանի՞ կարմիր և քանի՞ սպիտակ վարդ կա ծաղկեփնջում։ 

50:5=10

10×4=40

9 Տասնհինգարկանի հյուրանոցն ունի 1200 համար՝ մեկտեղանոց և  երկտեղանոց։ Ամեն հարկում միևնույն քանակով համարներ կան, ընդ որում երկտեղանոցների քանակը 3 անգամ ավելի է մեկտեղանոցների քանակից։ Ամենաշատը քանի՞ կենվոր կարող է իջևանլ հյուրանոցի ամեն մի հարկում։ 

3+1=4

1200:4=300

300×3=900()

300×1=300

900×2=1800

300:1=300

1800+300=2100

2100:15=140

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s