📝Հայոց լեզու 5️⃣ պատասխաններ 📝

վրժ 77

Մորաքույր, դարպասապահ, ժամացույց, ջրաման, գաղտնապահ, նավավար, ծաղկաթերթ, արագավազ, ամենամեծ, պոչատ, անուշահամ, քարաշեն, բժշկուհի, բալենի։

վրժ 78

Բարեսիրտ, անխիղճ, բարձրաձայն, մշտաժպիտ, գանձարան, կապտաչյա, արքայորդի, Հունաստան, քուռակ, ծաղկազարդ, քաղաքաբնակ, Հայաստան

վրժ 79

արագընթաց, կենաց, վեպագիր, բառարանագիր, արտասհամանցի, բնագիտություն։

վրժ 80

հակ ( հակառակ ) + ա + նիշ

Բանջար (բանջարեղեն) + անոց

աշակերտ – չի բաժանվում

աշակերտ + ական

Տարր ( տարի) + ական

գլխ (գլուխ) + ավոր

կարմիր – չի բաժանվում

դաշտ + ա + մուկ

հյուր – չի բաժանվում

հարստ (հարուստ) + ություն

կեր + առատ

վտանգ – չի բաժանվում

վրժ 81

<< Ա >> խմբի բառերը պարզ բառեր են։

Իսկ <<Բ>> խմբի բառերը բարդ են և կազմված են (ա) հոդով և ածանցով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s