բանավոր մաթեմատիկա

 1. Ամենամեծ միանիշ թվին քանի՞ անգամ պետք է գումարել ամենամեծ երկնիշ թիվը, որպեսզի ստացվի ամենամեծ եռանիշ թիվը:

99 x 10 = 990

990 + 9 = 999

 • 37 թվին ձախից կցագրել են 3 թվանշանը: Ինչքանո՞վ մեծացավ թիվը:
  • 300-ով
 • Եռանիշ թվի տասնյակների կարգում գրված է 0 թվանանը: Գտե’ք այդ թիվը, եթե այն բաժանվում է 9-ի և գրառումը ավարտվում է  9 թվանշանով:

909

 1. Տրված  32 թվին աջից կցագրել  5, ձախից՝  3, ստացված թիվը  կրկնապատկել։  Ինչ թիվ է ստացվել ։
 2. 3325 x 2 = 6650

5․ 90 թվին աջից կցագրել 0, ձախից 8, ստացված թվից հանել  տրված  թիվը։ Ինչ թիվ է ստացվել ։

8900 – 90 = 8810

 1. Կազմել  եռանիշ թիվ, որը վերջանում է 5-ով, տասնավորը երկուսին բազմապատիկ թիվ է, իսկ հարյուրավորը 3-ին բազմապատիկ թիվ, քանի այդպիսի եռանիշ թիվ կա։

12

325, 345, 365 , 385

625, 645 , 665 , 685

925, 945 , 965 , 985

 1. Միևնույն կետից նույն ուղղությամբ միաժամանակ  շարժվեցին երկու հեծանվորդ: Շարժվելուց որորշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 4կմ, իսկ երկրորդը առաջինից  2 անգամ ավել : Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը: Ո՞ր հեծանվորդ էր ավելի արագ ընթանում:

4×2=8

hեռավորությունը ՝ 4 կմ

ավելի արագ էր ընթանում երկրորդ հեծանվորդը։

 1. Միևնույն կետից հակադիր ուղղությամբ շարժվեցին երկու հետիոտն: Շարժվելուց որորշ ժամանակ անց առաջինը անցել էր 340մ, որը երկրորդի անցածից  30մ-ով ավելի էր: Որքա՞ն էր այդ պահին նրանց միջև հեռավորությունը:

340 – 30 = 310

310 + 340 = 650

 1. Երկու տարբեր կետից իրար ընդառաջ վազեցին երկու ընկեր:  Երբ նրանք հանդիպեցին, պարզվեց, որ նրանցից մեկն անցել է 240մ ճանապարհ, իսկ մյուսը առաջինից  3 անգամ  քիչ: Որքա՞ն էր այդ կետերի հեռավորությունը:

240 : 3 = 80

240 + 80 = 320

 1. Հեծանվորդը I  քաղաքից   II  քաղաք գնում էր  16կմ/ժ արագությամբ և տեղ հասավ 3ժ հետո: Վերադարձին նա նույն ճանապարհը անցավ  4 ժամում Վերադարձին ին՞չ  արագությամբ էր շարժվում հեծանվորդը։

16 x 3 = 48

48 : 4 = 12

 1. 500 կմ հեռավորության վրա գտնվող երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու գնացք: Գնացքներից մեկի արագությունը 45կմ/ժ էր: Որքան էր երկրորդ գնացքի արագությունը, եթե հանդիպումը տեղի ունեցավ  5 ժ հետո:

45 x 5 = 225

500 – 225 = 275

275 : 5 = 55

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s