մաթեմատիկա

Ուղիղ, հատված  և ճառագայթ

Բեկյալ, բեկյալ գծի երկարություն

Դասարանական առաջադրանքներ

1 geogebra ծրագրում պատկերիր․

  • Ուղիղ
  • Հատված 
  • Ճառագայթ 
  • Բաց բեկյալ 
  • Ինքնահատվող բեկյալ 
  • Փակ բեկյալ 

2.Կարո՞ղ են արդյոք մի կետից սկիզբ առնել մի քանի ճառագայթներ։ Ցույց տուր  geogebra ծրագրով։

3 geogebra ծրագրի օգնությամբ նշեք որևէ երկու կետ։  Ապա գծեք այդ կետերից մեկում սկզբնավորվող և մյուսով անցնող ճառագայթ։

4 Որքա՞ն է AC հատվածի երկարությունը, եթե AB=4սմ, BC=8սմ:

AB=4սմ, BC=8սմ: 8+4=12սմ

8

5 Որքա՞ն է CD հատվածի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրերով, եթե AD=125մմ, AB=15մմ, BC=90մմ:

AD=125 

AB=15

BC=90

125-15=110 

110-90=20

6 Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված սանտիմետրով։ Եթե AB=40դմ, BC=60 դմ, CD =80դմ

BC=60 

CD =80

40+60+80=180

180=1800

Տնային առաջադրանքներ

1․ Քանի՞ հատված է պատկերված։ 

AB, BC, CD, AC,AD, BD

3

2 Որքա՞ն է CD հատվածի երկարությունը՝ արտահայտված դեցիմետրով, եթե AD=190սմ, AB=25սմ, BC=85սմ:

AB=25սմ, 

BC=85սմ

25+85=110

190-110=80

80սմ=8դմ

3 Գտնել ABCD բեկյալի երկարությունը՝ արտահայտված միլիմետրով։ Եթե AB=5սմ, BC=7սմ, CD =9սմ։

BC=7

CD =9 

5+7+9=21

21=210

4 Երկու մարդկանց հասակների գումարը 3մ50սմ է։ Նրանցից մեկի հասակը մյուսի հասակից մեծ է 10սմ-ով։ Որքա՞ն է նրանցից յուրաքանչյուրի հասակը։ 

3մ50=350 

350-10=340

340:2=170

170+10=180

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s