Հայոց լեզու 5 առաջադրանքներ

վրժ․47

ջարդել, փշրել, կոտրել, կտոր – կտոր անել, կոտրատել։

հասկանալ, գլխի ընկնել , կռահել ։

Հավաքել , ամբարել, կուտակել։

Թաքցնել, պահել, ծածկել,պատսպարել։

վրժ․50

Աստվածաշնչում գրված է , որ Բաբելոնում ուզում են աշտարակ շինել , որի կատարը երկնքին հասնի։

Աստված բարկանում է մարդկանց վրա և խառնում լեզուները։

Մարդիկ այլևս մեկնումեկու խոսքը չեն հասկանում։

Խառնաշփոթություն է առաջանում և մարդիկ ցրվում են աշխարհով մեկ։

Ուստի << Բաբելոնյան աշտարակաշինություն>> արտահայտությունն գործածվում է , երբ ցանկանում են բնութագրել խառնաշփոթություն , աղմուկ, անկարգություն։

վրժ.51

Արջուկը այրից դուրս եկավ և շշմած կանգ առավ։

Քոթոթը այրից դուրս եկավ և կանգ առավ։

Քոթոթը այրից դուրս եկավ և կիսաքուն կանգ առավ։

Քոթոթը այրից դուրս նետվեց և կիսաքուն կանգ առավ։

Քոթոթը այրից դուրս նետվեց և կիսաքուն կանգնեց ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s