Գրիգոր Լուսավորիչ, Մեսրոպ Մաշտոց, Մովսես Խորենացի

Գրիգոր Լուսավորիչ Գրիգոր Լուսավոևիչը երբ մեկամսյա մանուկ էր, ստնտու Սոփիան և ոմն Եվթաղ նրան փախցրել են Կապադովկայի Կեսարիա քաղաքը՝ փրկելով Արշակունիների վրեժխնդրությունից։ Հայրը՝ Անակ Պարթևը, Հայոց Խոսրով Բ թագավորին սպանողներից էր, իսկ Անակի ողջ ընտանիքը, բացառությամբ՝ Սուրենի, սրատվել էր։ Կեսարիայում անմիջապես մկրտվել է քրիստոնյա՝ Գրիգոր որը Հունարեն նշանակում է արթուն, հսկող։ Հեթանոսական ենթադրյալ անունը՝ Սուրեն։ Գրիգոր Լուսավորիչ Կառավարում Տիտղոս ➡ Եպիսկոպոսապետ (1-ին), Կաթողիկոս Ժամանակամիջոց … Continue reading Գրիգոր Լուսավորիչ, Մեսրոպ Մաշտոց, Մովսես Խորենացի