Duolingo կրթական ծրագրի ուսուցում

Նպատակը՝

Ես պետք է սովորեցնեմ օգտվել Duolingo կրթական ծրագրից։
Նրա շնորհիվ դուք կսովորեք օտար լեզուներ։
Տեսադասի ժամն ու օրը` մայիսի 27-ին, ժամը 13:00

 Տեսադասը  Microsoft Teams հարթակում

Դուք էլ կարող  եք միանալ և սովորել, թե ինչպես օգտվել։

 

ՍԻՐՈՎ՝
ԼԻԼԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆ

 

One thought on “Duolingo կրթական ծրագրի ուսուցում

  1. Pingback: Հեռավար առցանց ընտանեկան ուսուցում.աշխատանքային նախագիծ. 25.05-05.06 — Իմացումի հրճվանք կրթական ծրագրի 3-րդ դասարան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s