Մաթեմատիկա 20.03.2020

  1. Կռահի՛ր օրինաչափությունը և լրացրո՛ւ պակասող թվերը։
Նախորդող կլոր հարյուրյակը Թիվը Հաջորդող կլոր հարյուրյակը
4600 4696 4700
9800 9874 9900
1200 1239 1300
34400 34467 34500
92100 92152 92200
58700 58729 58800
24700 24713 24800

 

  1. Յուրաքանչյուր դրամանիշից քանի՞ հատ պետք է վերցնել՝ աղյուսակում նշված գումարը ստանալու համար:

 

Գումար
53450 5 3 0 2 0 1 0
26560 2 6 1 0 0 1 1
78370 7 8 0 0 3 1 2
12780 1 2 1 1 0 1 3
45600 4 5 0 3 0 0 0

 

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։

(Եթե դժվարանում ես լուծել խնդիրները, կարող ես օգտվել տեսանյութի օրինակից🙂

Ա. 3 րոպեում Ալեքսը հեծանիվով անցել է 210 մետր ճանապարհ: Յուրաքանչյուր րոպե նա անցել է հավասար երկարությամբ ճանապարհ: 1 րոպեում քանի՞ մետր ճանապարհ է անցել Ալեքսը:

Լուծում՝

210:3=70

Պատասխան՝ 70 մ։

Բ. 7 օրում գնացքն անցել է 350 կմ ճանապարհ: Յուրաքանչյուր օր անցել է հավասար երկարությամբ ճանապարհ: 1 օրում քանի՞ կիլոմետր ճանապարհ է անցել գնացքը:

Լուծում՝

350:7=50

Պատասխան՝ 50 կմ։

Գ. 4 ժամում Արեգն անցել է 16 կմ ճանապարհ: Յուրաքանչյուր ժ

ամ նա անցել է հավասար երկարությամբ ճանապարհ: 1 ժամում քանի՞ կիլոմետր ճանապարհ է անցել Արեգը:

Լուծում՝

16:4=4

 

Պատասխան՝ 4 կմ։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s