Բալզաթցիները

Մի անգամ  էլ էս բալզաթցիները որոշում են նորից լուսնի վրա դրոշ դնեն։ Հիմա էլ էս բալզաթցիները մի մեծ քարի վրա են տակառներ շարում: Առաջնորդը բարձրացում և ցատկում է: Բոլորը ուրախ էին, բայց հետո այնպիսի չլմփոցով ընկավ դիմացի գետը, բոլոր բալզաթցիները թրջվեցին։ Սաբաթա անունով մի մարդ չմասնակցեց և պատրաստեց մի մեծ տիեզերանավ: Հետո հորինեցին տիեզերանավ անունը, այսինքն մի օր հետո։ Մյուս օրը օգտագործեցին և ուղիղ լուսնի վրա թռան։ Շատ տարօրինակ էր, թե ինչպե՞ս խելացի մարդ գտան բալզաթցիները իրենց երկրում: Նա նշանակվեց արքա և արդեն բալզաթցիները խելքի եկան։ Եկեղեցու դիմաց մի մոշի թուփ էր աճում և դուռն էր փակում: Երբ անխելք էին ու դեռ արքա չունեին, եկեղեցին էին պարանով  քաշում։ Իսկ հիմա, արդեն մոշի թուփը հանեցին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s